Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar särskild försiktighet för ovaccinerade personer över 12 år

Koordineringsgrupp föreslår att användningen av coronapasset fortsätter och utvidgas

Det konstateras fortfarande många coronasmittor i huvudstadsregionen, och de orsakar också extra belastning för sjukhusvården. Samtidigt har det blivit alltmer uppenbart att coronasjukdomen för tillfället uttryckligen sprids bland ovaccinerade.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar att ovaccinerade personer som fyllt 12 år iakttar särskild försiktighet i sina handlingar. Samtidigt uppmuntras alla fortfarande att söka sig till coronavaccination.

För ovaccinerade rekommenderas det att undvika inomhuslokaler där många människor vistas nära varandra. Sådana inomhuslokaler och tillställningar är i synnerhet restauranger, lagidrott och kontaktsport, religiösa sammankomster samt körverksamhet och allsångsevenemang. Dessutom rekommenderas det att dessa personer undviker kurser som kräver övernattning, kollektivtrafik samt stora publikevenemang som inte har fastställda sittplatser.

Om en person ändå deltar i sådan verksamhet rekommenderas det att hen undviker närkontakt och använder ansiktsmask. Man ska endast delta i tillställningar om man är frisk.

Dessutom föreslår huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona för statsrådet att användningen av coronapasset ska fortsätta efter årsskiftet, och att användningen ska utvidgas till situationer där begränsningar som fastställts med förvaltningsbeslut inte är i kraft. Medlemmarna i huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona stöder gärna lagberedningen beträffande coronapasset.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.

Publicerat: 26.10.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter