Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Vanda börjar ge en tredje vaccindos till nya målgrupper

Vanda stad erbjuder i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendationer en tredje vaccindos till de målgrupper som nämns här nedan, när det gått minst 6 månader sedan den andra dosen:

  • alla som har fyllt 60 år
  • medicinska riskgrupper. Med medicinska riskgrupper menas grupperna 1 och 2 i coronavaccinationsordningen
  • personer som bor på anstalter och vårdhem, oberoende av ålder

Den tredje dosen förbättrar de medicinska riskgruppernas och de äldres skydd mot allvarlig covid-19-infektion. Som tredje dos rekommenderar THL att man använder Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin och Modernas Spikevax-vaccin.

Den tredje dosen ges i första hand med samma vaccin som den andra dosen.

Enligt THL är det tills vidare ingen brådska med att ge en tredje vaccindos till personer under 60 år som inte hör till någon medicinsk riskgrupp.

THL rekommenderar också att äldre personer och alla personer som hör till de medicinska riskgrupperna för svår covid-19, vilka blivit smittade av coronaviruset och fått en dos coronavaccin ska få en andra vaccindos som booster. Den andra vaccindosen kan erbjudas dem tidigast, antingen sex månader efter att de smittats av coronaviruset eller sex månader efter den föregående vaccindosen, beroende på vilket som skett senast.

Du kan låta vaccinera sig vid alla Vanda stads vaccinationsställen, med eller utan tidsbokning.

Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan du göra bokning per telefon som återuppringning på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Vaccinationsställena Vanda

Publicerat: 21.10.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter