Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Vanda erbjuder tills vidare inte Modernas vaccin till pojkar och män under 30 år

Vanda har enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation slutat vaccinera pojkar och män som är födda år 1991 eller senare med Modernas coronavaccin.

Vid skolorna i Vanda avstod man från att vaccinera pojkar med Modernas vaccin som en försiktighetsåtgärd. I stället ges BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin och anvisningar och tidtabellen för den fortsatta vaccineringen preciseras senare.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att man tills vidare inte ger Modernas vaccin till pojkar och män under 30 år.

En nordisk uppföljningsundersökning har visat att män under 30 år som fått Modernas Spikevax-vaccin har en något förhöjd risk att drabbas av hjärtmuskelinflammation.

Även om de flesta av hjärtmuskelinflammationerna är lindriga och går över av sig själv rekommenderar THL som en försiktighetsåtgärd att vaccinet inte ska ges till pojkar och män under 30 år.

Kvinnor och de män som är över 30 år har en betydligt mindre risk att drabbas av hjärtmuskelinflammation efter vaccineringen än unga män har, och därför fortsätter vaccineringarna av kvinnor och män över 30 år som normalt vad gäller båda doserna.

Det vanligaste symtomet på hjärtmuskelinflammation är smärta i bröstet, i synnerhet då man ligger på vänster sida eller sitter framåtböjd. Allvarliga symtom är andnöd, olika rytmstörningar och ibland hjärtsvikt.

Hjärtmuskelinflammationen går ofta över av sig själv, men om du får symtom ska du omedelbart söka dig till hälsovården där en eventuell inflammation eller annan orsak till symtomen kan konstateras och vårdas.

Om du är en ung man ska du undvika hård fysisk träning under cirka två veckor efter att du fått vaccinet. Risken att drabbas av hjärtmuskelinflammation är ändå mycket liten, och de som redan fått vaccinet behöver inte känna sig oroliga.

I fortsättningen kommer de män och pojkar under 30 år som har fått en dos av Modernas coronavaccin att få BioNTech-Pfizers coronavaccin som andra dos.

Du kan ta den andra dosen vid vaccinationsställena redan nu, om du har bråttom att få vaccinet t.ex. på grund av en resa. På vaccinationsställena ges BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin.

Walk-in vaccinationerna utan tidsbokning har öppet i dag enligt följande:

Köpcentret Dixi fram till kl. 17

Köpcentren Myyrmanni och Jumbo fram till kl. 16

Varia i Sandkulla och Myrbackahallen fram till kl. 15.

Vaccinationsställen: https://www.vantaa.fi/koronarokotukset

Publicerat: 8.10.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter