Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona:

En regional rekommendation om användning av ansiktsmask

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar att ansiktsmask alltid ska användas i offentliga lokaler inomhus om personen inte har fullt vaccinationsskydd eller om personen inte haft coronavirusinfektion under de sex senaste månaderna. Det är också skäl att alltid använda mask på vägen till coronavirustest och före testresultatet blir klart om personen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.

Användning av ansiktsmask rekommenderas oberoende av vaccinationsskydd i situationer där risken för att smittas av coronavirus och potentialen för virusets spridning är förhöjd. Därför rekommenderas det att mask används i kollektivtrafiken och i offentliga lokaler inomhus där många personer vistas nära varandra, såsom under publikevenemang som ordnas inomhus, under religiösa sammankomster samt i restauranger.

Dessutom gäller rekommendationen att använda mask också i alla situationer där det är svårt att undvika närkontakt. Det rekommenderas också att man använder mask utomhus i långvarig trängsel. Rekommendationerna gäller alla 12 år fyllda.

Rekommendationen om användning av ansiktsmask har beretts med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds (THL) riskbedömningstabell, alltså en bedömning av evenemangs och sammankomsters risk beträffande coronavirus.

Rekommendationerna om användning av ansiktsmask som riktas till städernas personal bekräftas separat, och information om dem skickas ut senare denna vecka.

Rapporteringen om daghemmens, skolornas och läroanstalternas exponeringar och smittor upphör

Helsingfors, Esbo och Vanda har beslutat att avsluta rapporteringen om daghemmens, skolornas och läroanstalternas exponeringar, eftersom informationen inte längre är jämförbar med tidigare uppgifter.

I september uppdaterade THL sina anvisningar för coronatestning av barn under 12 år samt definitionen av exponering för corona i skolor, vid läroanstalter och inom småbarnspedagogiken. På grund av de betydande ändringarna i testningsanvisningarna och smittspårningen är rapporteringen av exponeringssituationer inte längre ändamålsenlig.

I exponeringssituationer i daghem, skolor och läroanstalter kommer man enligt THL:s anvisningar endast att utreda vem som verkligen exponerats, alltså de som personen med coronavirussmitta faktiskt varit i närkontakt med. Man kommer fortsättningsvis att kontakta vårdnadshavare om exponering och ge dem anvisningar.

Publicerat: 5.10.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter