Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Vanda häver begränsningarna för motions- och idrottslokaler samt hobbyverksamhet fr.o.m. den 1 oktober

Vanda stads återstående begränsningar som gäller användningen av idrotts- och motionslokaler och hobbyverksamheten hävs från och med den 1 oktober 2021. Begränsningarna hävs i enlighet med de riktlinjer som huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp dragit upp den 21 september 2021.

Från och med den 1 oktober tillämpas inte längre begränsningarna vad gäller deltagarantalet i idrotts- och motionslokaler för allmänt bruk dvs. simhallar, gym och gruppmotionstimmar i Vanda. Anvisningarna för hobbyverksamheten i lokaler som administreras av Vanda stad är inte längre en skyldighet utan de ändras till rekommendationer från och med den 1 oktober enligt följande:

 • Hobbygruppen ska träffas i samma sammansättning.
 • Kontakt med andra hobbygrupper ska undvikas.
 • Man ska inte delta i hobbyverksamheten om man har förkylningssymtom.
 • Allmänna anvisningar om hand- och hosthygien ska följas i hobbyverksamheten.
 • Onödig fysisk kontakt ska undvikas i hobbyverksamheten.
 • Verksamheten ordnas så att eventuella deltagarplatser placeras på tillräckligt avstånd från varandra och även i övrigt ser man till att deltagarna har gott om utrymme.
 • Det rekommenderas starkt att instruktörerna och alla över 12 år använder munskydd inomhus, förutsatt att inte hälsoskäl utgör ett absolut hinder för användningen. Munskydd behöver inte användas under själva motionsutövandet.
 • Alla som deltar i hobbyverksamheten instrueras att följa de hälsosäkerhetsanvisningar som getts.
 • Det är alltid verksamhetsarrangören som ansvarar för att informera användarna om anvisningarna och se till att anvisningarna följs.
 • Användningen av hobbylokalerna och omklädningsrummen när det gäller andra personer än deltagarna och instruktörerna ska minimeras.
 • Vad beträffar publiken vid tävlingar, matcher och turneringar följs regionförvaltningsverkets beslut om allmänna sammankomster.
 • Det rekommenderas också att delvis följa ovan nämnda principer vid hobbyverksamhet som sker utomhus.
 • För att kunna förhindra spridningen av coronaviruset och spåra coronavirusinfektioner är det också viktigt att varje gång skriva upp alla som deltar i hobbygruppens verksamhet.

Evenemang som ordnas av andra aktörer än staden

Vanda har också uppdaterat sina riktlinjer för evenemang som ordnas av andra aktörer än staden. De uppdaterade riktlinjerna träder i kraft från och med den 1 oktober 2021.

Arrangören för evenemang som ordnas av andra aktörer än staden ansvarar för att se till att säkerhetsanvisningarna följs i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Verksamhetsarrangören ska se till att:

 • kunderna och deltagarna har möjlighet att tvätta händerna,
 • kunderna och deltagarna ges anvisningar om att hålla tillräckligt avstånd till varandra, tvätta händerna och vidta andra åtgärder som hindrar smittspridningen och
 • rengöringen av lokaler och ytor effektiveras utöver vad som i övrigt bestämts om rengöringen för verksamheten i fråga.
Publicerat: 27.9.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter