Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Helsingfors, Vanda, Esbo, HUS, Finavia, Finnair och Helsingfors Hamn:

Regeringens proposition medför inte den efterlängtade ändringen i hälsokontroller vid gränserna

Finlands nationella mål är att öppna samhället och främja att det hålls öppet samt stödja eftervården och återuppbyggnaden efter coronaepidemin. Öppningen av samhället måste också sträcka sig till att göra det lättare att anlända till Finland i och med att vaccinationstäckningen ökar.

Gränssäkerhetsåtgärderna bör lindras genom att höja den för låga incidensgränsen för riskländer

Den gällande separata förordningen om klassificering som riskland med incidenssiffran 10/100 000/14 dygn bör ändras utan dröjsmål. Intyg borde endast kontrolleras för passagerare som anländer från högriskländer. Gränsen för incidenssiffran ska motsvara EU:s råds rekommendation.

Den nuvarande låga gränsen kan inte motiveras med risken att epidemin kommer att accelerera, eftersom vaccinationstäckningen i Finland är hög. Det kan inte heller längre anses vara nödvändigt att utreda separata avgångs- och genomreseländer, och i praktiken är det omöjligt att stanna och intervjua varje passagerare.

De tunga hälsokontrollerna skapar trängsel och kräver orimligt stora personalresurser – städerna utvecklar sin egen modell för gränskontroll

Passagerarantalen på Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar håller på att öka. Just nu anländer det varje vecka cirka 50 000 resenärer via Helsingfors-Vanda flygplats som stannar i Finland och som tar sig igenom den stockade hälsokontrollprocessen. Passagerarantalet förväntas öka under slutet av året, och enligt uppskattningen just nu förväntas antalet passagerare som stannar i Finland i slutet av oktober vara över 60 000, och cirka 80 000 i slutet av året.

En heltäckande hälsokontroll är inte längre möjlig när passagerarantalen ökar. Eftersom vaccinationstäckningen i Finland redan är på god nivå och majoriteten av dem som anländer till Finland är vaccinerade är det inte heller motiverat att fortsätta med omfattande hälsokontroller med tanke på att behärska epidemin.

Helsingfors och Vanda städer tillsammans med HUS kommer att utveckla en modell inom ramen för gällande lagstiftning för att genomföra stickprovskontroller på passagerare, eftersom inga ändringar i lagstiftningen ännu heller föreslås. I resten av Europa är det i huvudsak på transportörernas ansvar att kontrollera coronaintyg, och intygen kontrolleras inte längre på gränsen. När passagerarna anländer på flygplatsen har deras intyg i huvudsak redan kontrollerats av transportörerna, och i varje fall har majoriteten redan fullt vaccinationsskydd. Också majoriteten av passagerarna som anländer till hamnarna är vaccinerade.

De största utmaningarna i att genomföra omfattande kontroller är tillgången till personal och problem med lokaler. Personalen som lösgjorts för gränsövergångsställenas hälsokontroller och provtagning leder till mindre tillgänglig personal för den övriga social- och hälsovården. De knappa resurserna bör inte riktas till att minimera risker där som riskerna är mycket små. Kostnaderna på flera miljoner euro som hälsokontrollverksamheten orsakar varje vecka kan också anses vara orimliga jämfört med nyttan som uppnås.

Turism- och flygbranschen samt passagerarna behöver en tydlig och tillräckligt långtgående framtidsutsikt. Ineffektiva begränsningar måste avskaffas. Gränsöverskridningsställena är Finlands visitkort till anländande resenärer. Vi har en möjlighet att stöda Finlands dragningskraft som resmål genom att se till att inreseupplevelsen är smidig och fungerar väl. Det här har en stor betydelse för Finlands turismindustris framtid.

Juhana Vartiainen, borgmästare, Helsingfors stad
Ritva Viljanen, stadsdirektör, Vanda stad
Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo stad
Jari Petäjä, chefsöverläkare, HUS
Kimmo Mäki, verkställande direktör, Finavia
Topi Manner, verkställande direktör, Finnair
Ville Haapasaari, verkställande direktör, Helsingfors Hamn

Publicerat: 23.9.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter