Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona beslöt om att avveckla begränsningarna från och med 1.10

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona föreslår för Regionförvaltningsverket i Södra Finland att begränsningar gällande offentliga tillställningar inte behöver förlängas efter den 30 september 2021.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona drog dessutom upp riktlinjer för att avskaffa kommunernas återstående egna begränsningar beträffande användningen av idrotts- och motionslokaler samt hobbyverksamhet från och med den 1 oktober. Från och med början av oktober tillämpas inte längre begränsningar på deltagarantalet i motionslokaler för öppet bruk såsom simhallar, gym och timmar för gruppmotion. Samtidigt kommer anvisningarna för hobbyverksamhet i lokaler som drivs av städerna att omvandlas från en skyldighet till en rekommendation.

I organiseringen av hobbyverksamhet rekommenderas det även i fortsättningen bland annat att hobbygruppen träffas i samma sammansättning, att man undviker kontakt med andra hobbygrupper och att man inte deltar i hobbyverksamhet om man har förkylningssymtom. I hobbyverksamheten rekommenderas det att man undviker onödig fysisk kontakt samt följer allmänna anvisningar om hand- och hosthygien. Anvisningen för hobbyverksamheten gäller tills vidare.

Den omfattande rekommendationen om distansarbete och rekommendationen om användning av ansiktsmask hålls i kraft tills vidare. Beträffande dessa inväntas regeringens riksomfattande riktlinjer.

Dessutom rekommenderar städerna i huvudstadsregionen samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att statsrådet brådskande bereder regeringens proposition till lag om ändring av 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Koordineringsgruppen för corona anser att social- och hälsovårdspersonalen som avses i paragrafen bör ha det skydd som vaccin ger även mot sjukdomen som orsakas av coronaviruset.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.

Publicerat: 21.9.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter