Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Vanda erbjuder en tredje dos coronavaccin åt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

I Vanda börjar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vaccineras med en tredje dos coronavaccin 17.9.2021.

Institutet för hälsa och välfärd THL:s instruerar kommunerna att ge en tredje vaccindos som en del av grundvaccinationsserien åt alla som fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.

Den tredje dosen kan ges då det gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen. Vid vaccinationerna används det mRNA-vaccin (Moderna Spikevax eller BiontechPfizer Comirnaty) som finns tillgängligt vid den aktuella tidpunkten.

Grupperna med kraftigt nedsatt immunförsvar anses vara följande:

  • organdonation
  • stamcellstransplantation
  • medfött kraftigt eller måttligt nedsatt immunförsvar
  • immunosuppressiv cancerbehandling
  • behandling av autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
  • dialys och svår kronisk njursvikt
  • långt gången eller obehandlad HIV
  • annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd fastställt av en läkare.

Om du hör till någon av ovan nämnda grupper, kan du låta vaccinera dig genom tidsbokning eller utan tidsbokning.

Närmare information: www.vanda.fi/coronavaccineringarna

I Nylands regionala samordningsgrupp 16.9.2021 beslutade HUS och kommunerna att börja ge en tredje dos coronavaccin åt de personer med nedsatt immunförsvar som kan nås inom ramen för den tid som står till förfogande.

Läs HUS informationsbrev här.

Publicerat: 20.9.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter