Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä:

Suositus muutoksista kaksi rokotetta saaneiden henkilöiden testaukseen

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä esittää, että koronatestaus ei pääsääntöisesti koskisi oireettomia tai lievästi oireisia täysin rokotettuja henkilöitä, joiden toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viikko, eikä niitä, jotka ovat sairastaneet varmennetun koronainfektion edeltävän kuuden kuukauden aikana ja saaneet yhden rokotteen.

Muutos ei kuitenkaan koskisi esimerkiksi henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä olevia työntekijöitä eikä ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköitä.

Testauksen kohdentamisesta on tarpeen saada koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä koskeva tarkempi linjaus ennen sen toimeenpanoa.

Pääkaupunkiseudun harrastustoiminnan ohjeistusta päivitetty

Kahden metrin turvavälivaatimuksen poistuttua sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uuden harrastustoiminnan ohjeistuksen myötä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päivitti harrastustoiminnan ohjeistustaan.

Lähtökohtana on, että kaikenikäisten harrastaminen ja kilpailutoiminta on mahdollista sisä- ja ulkotiloissa. Kaupunkien tiloissa toteutettavassa harrastustoiminnassa on voimassa erilliset terveysturvallisuutta parantavat ohjeet, joiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen. Ohjeen mukaan harjoitus- ja toimintamuodot tulee sisätiloissa toteuttaa siten, että toiminnassa on mahdollista välttää lähikontaktit tai vähentää niitä merkittävästi. Tarvittaessa ryhmäkoko on mitoitettava normaalitilannetta pienemmäksi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä totesi, että harrastusryhmän kokoonpanon ei tarvitse olla vakiintunut ja ennakkoilmoittautumiseen perustuva. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä noudattaa päätöksenteossaan lapset ja nuoret ensin -periaatetta ja haluaa tällä linjauksella turvata matalan kynnyksen liikuntatoiminnan, kuten koululaisten liikuntakerhojen ja nuorisotyön ryhmien toteutumisen.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät edelleen sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana. Vanhempien ja saattajien ei tule oleskella harrastus- ja pukeutumistiloissa. Harrastustoimintaan osallistuvat läsnäolijat kirjataan ylös jokaisella harrastuskerralla.

Ohjetta noudatetaan kaikissa kaupunkien hallinnoimissa tiloissa. Saman ohjeen noudattamista suositellaan myös yksityisille toimijoille.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Publicerat: 7.9.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter