Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä:

Puolto yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumiselle

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten testien osuus ovat edelleen korkeita Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Samalla rokotuskattavuus on noussut hyvää tahtia ja vakavien tautitapausten muoto on vähentynyt aiemmista epidemiahuipuista.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on kokouksessaan päättänyt suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä tartuntatautilain 58 d -pykälän mukaisesta kahden metrin turvavälivaatimuksesta luopumista. Rajoitusten lieventäminen yleisötilaisuuksissa edellyttää, että terveysturvallisuus voidaan muilla tavoin varmistaa.

Lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin kategorisesta turvavälistä voidaan luopua, mikäli terveysturvallisuus voidaan muilla tavoin varmistaa ja yleisötilaisuuksissa soveltaa muita toimenpiteitä, jotka vähentävät tartuntariskiä.

Terveysturvallisuutta yleisötilaisuuksissa parantavat esimerkiksi:

  • järjestäjän asettama maskinkäyttösuositus tai -velvoite,
  • järjestäjän suositus voimakkaan äänenkäytön välttämisestä,
  • asiakkaalle osoitettu istumapaikka,
  • ohjeet tilassa liikkumisesta, saapumisesta ja poistumisesta sekä mahdollisuuksien mukaan useiden sisäänkäyntien käyttö ja liikkumisen porrastaminen.

Sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa lohkomisesta voidaan luopua, mikäli yleisökapasiteetti rajataan 50 prosenttiin. Ulkotiloissa lohkomisesta voidaan luopua, mikäli yleisökapasiteetti rajataan 75 prosenttiin. Jos ulkotilan tilakapasiteetti ei ole määritettävissä, on vähintään varmistettava, että fyysisen kontaktin pystyy välttämään. Epidemian hallinnan kannalta fyysisen etäisyyden varmistaminen on edelleen tärkeää kaikissa kohtaamisissa.

Päätökset yleisötilaisuuksia koskien tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä painottaa, että pistemäisistä toimenpiteistä ja erillisistä ohjauskirjeistä tulisi pikaisesti edetä kokonaisvaltaiseen hallituksen hybridistrategian päivitykseen, jossa myös rokotusten eteneminen olisi huomioitu. Myös koronapassin pikaista käyttöönottoa on tarpeellista edistää viipymättä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Publicerat: 31.8.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter