Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Andra vaccindosen kan nu tas tidigare

Vandabor kan nu, om de så önskar, förkorta tiden mellan vaccinationerna från 12 veckor till 8 veckor. BioNTechPfizers Comirnaty-boostervaccinet kan tas 8–12 veckor från det första vaccinet. Under de närmaste veckorna finns det ett begränsat antal vaccinationstider tillgängliga.

Du kan lättast ändra på tiden på koronarokotusaika.fi/sv. På webbplatsen finns instruktioner för hur du kan ändra på tiden. Om det inte är möjligt via webben kan också byta tiden per telefon som återuppringning på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

I Finland är den rekommenderade tiden mellan två vacciner är 8–12 veckor. Vi rekommenderar att boostervaccinet tas efter 12 veckor. Rekommendationen baserar sig på att en längre period mellan vaccinerna har påvisats att förbättra effekten på vaccinet och längden på skyddet den ger.

Se närmare information om coronavaccinationerna i Vanda och hur de framskridit: www.vanda.fi/coronavaccineringarna

Publicerat: 20.7.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter