Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Oletko matkustamassa? Matkustamista helpotat kätevillä digitodistuksilla Omakannasta

Koronatodistuksen esittäminen helpottaa matkustamistasi, sillä EU:n yhteinen koronatodistus on ainoa todistus, jonka kaikki EU-maat varmasti hyväksyvät maahan saapuessa. Omakannan koronatodistukset tekevät liikkumisesta sujuvampaa.

Omakannan koronatodistus on helppo saada ja esittää: jokainen voi esittää todistuksen omalta mobiililaitteeltaan tai tulostaa sen paperille. Todistus on maksuton.

Palvelusta saa tarvittaessa nämä kolme erilaista todistusta:

1) Koronarokotustodistus näkyy Omakannassa, kun henkilö on saanut koronarokotuksen. Todistuksessa näkyvät viimeisimpänä saadun rokotteen valmistenimi ja antopäivä sekä rokoteannosten määrä. Jos on saanut kaksi rokotusta, vain jälkimmäisen rokoteannoksen tiedot näkyvät todistuksessa. Rokotustiedon siirtyminen terveydenhuollon järjestelmästä Omakantaan kestää enintään viisi vuorokautta rokottamisesta.

2) Todistus koronatestituloksesta muodostuu Omakantaan, kun on käynyt koronatestissä ja saanut siitä negatiivisen tuloksen. Todistuksessa näkyy uusin testitulos.

3) Todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa Omakantaan, kun on sairastanut koronan, ja sairastuminen on varmistettu positiivisella PCR-testituloksella, jonka ottohetkestä on kulunut vähintään 11 vuorokautta. EU:n sairastetun koronavirustaudin todistusta varten todisteeksi kelpaa vain tavallinen PCR-testi. Esimeriksi pika-PCR-testi, antigeenitesti ja vasta-ainetesti eivät kelpaa EU:n sairastetun koronavirustaudin todistusta varten.

Kaikilla yllä olevilla todistuksilla on eri käyttötarkoitus osana matkustajan terveystarkastusta, matkailijan tilanteesta riippuen.

Jos on todistus täydestä koronarokotussarjasta ja viimeisestä rokotuskerrasta on kulunut vähintään 2 viikkoa, tai jos on todistus alle 6 kuukautta sitten sairastetusta koronavirustaudista, ei tarvitse nykyisten säännösten mukaan osallistua Suomeen palatessa terveystarkastukseen eikä käydä näytteessä. Myös todistus yhdestä rokotuskerrasta vähentää näytteiden tarvetta kotiin palatessa.

Lue lisää todistusten välisistä eroista terveystarkastuksessa ja matkustajan velvollisuuksista tästä Vantaan kaupungin tiedotteesta.

Jokaisen matkaajan kannattaa hyödyntää FINENTRY-palvelua, sen avulla on Suomeen palatessaan selvillä viimeisimmistä vaatimuksista. Tarvittaessa sen kautta voi varata myös ajan näytteeseen.

Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen koronatodistuksen terveydenhuollon toimipaikoista.

Lisätietoja: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/koronatodistus

Publicerat: 14.7.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter