Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Helsingfors, Esbo, Vanda och HUS uppmuntrar ungdomar att ta coronavirusvaccinet

Tidsbokningen för coronavirusvaccin har öppnats i hela huvudstadsregionen för 16-åringar och äldre.

Helsingfors, Esbo, Vanda och HUS påbörjar tillsammans en kampanj om coronavirusvaccin för ungdomar och unga vuxna. Kampanjen kommer att genomföras som videor som publiceras på sociala medier. Opinionsbildare i sociala medier som är bekanta för unga människor medverkar i kampanjen. Kanalerna är Snapchat, Jodel, Instagram och Facebook.

”Målet är att påminna ungdomar och unga vuxna hur viktigt det är att ta coronavirusvaccinet. Unga människor är verkligen ansvarsfulla angående många saker, som till exempel globala miljöfrågor. Jag tror att unga människor också är ansvarsfulla angående sin egen vaccination. Genom att ta vaccinet kan de skydda vänner och andra närstående som har sämre hälsa", säger chefen för öppna sjukvården Anu Mustakari.

Människor över 50 år har tillsvidare varit bättre på att ta vaccinet än unga.

”Om 40-åringar och yngre når samma nivå med den andra vaccinationsdosen uppnår vi den viktiga flockimmuniteten. Det skulle gälla att ta igen cirka 10-20 procentenheter", säger Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors hälsovårds- och missbrukartjänster,.

Kampanjen bygger också på att coronavirusinfektioner för närvarande är vanligast hos unga vuxna i huvudstadsregionen.

"Om vi lyckas med vaccinationen lika bra bland de yngre åldersgrupperna som bland de äldre är vi alla närmare tryggt socialt umgänge, vilket påverkar hobbyer och sociala kontakter. Genom att lugna epidemin kan vi njuta av staden, kultur och ett normalt liv", tillägger Turpeinen.

Du kan boka coronavaccinationstid inom huvudstadsregionen på adressen coronavaccinbokning.fi.

Ytterligare information: Coronavaccination för Vandabor

Bild: N2 Albiino

Publicerat: 8.7.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter