Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Vaccineringen av 12–15-åringar som hör till en riskgrupp inleds i Vanda

Vandabor i åldern 12–15 år (födda 2006–2009) som hör till en riskgrupp har nu möjlighet att boka tid för coronavaccination.

Boka tid i första hand via webben www.koronarokotusaika.fi. Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan bokningen göras per telefon som återuppringning på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Vi rekommenderar att du bokar tid till den första vaccinationen och den andra vaccinationen, dvs. boostervaccinationen, samtidigt.

Observera att den som blir vaccinerad ska ha fyllt 12 år vid vaccineringstidpunkten.

Du kan gå in på webbsidan för Institutet för hälsa och välfärd för att kontrollera om barnet/den unga hör till en riskgrupp.

För tillfället vaccinerar vi:

Enligt de nationella anvisningarna ges coronavaccinet för närvarande till alla som fyllt 16 år och de 12–15-åringar som på grund av en underliggande sjukdom eller sitt tillstånd har en särskild risk att insjukna i svår covid-19.

Se närmare information om coronavaccinationerna i Vanda och hur vaccinationerna framskrider: www.vanda.fi/coronavaccineringarna

Barnets eller den ungas eget samtycke för vaccinering

Covid-19 är vanligtvis lindrig hos barn och unga men forskningsmaterial som sammanställts av EU:s smittskyddsmyndighet visar att trots det ringa antalet sjukdomsfall ökar underliggande sjukdomar också sjuk- och dödsfrekvensen hos 12–15-åringar som smittats av coronaviruset. Av denna anledning rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att gruppen i fråga vaccineras.

En minderårig kan själv besluta om vaccinering, om den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som ger vaccinet bedömer att denna på grundval av sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslut om sin egen vaccinering.

Det finns inte någon åldersgräns för självbestämmanderätten, utan det görs en bedömning från fall till fall. Om den unga inte klarar av att själv besluta om vaccineringen eller om hen inte vill besluta om saken behövs ett samtycke av alla vårdnadshavare för vaccineringen: Ladda ner blanketten för samtycke, pdf

Publicerat: 2.7.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter