Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Hallituksen esitys vaarantaa Suomen osallistumisen matkustamisen elpymiseen

Kesä jo lähes menetetty

Matkustuksen elpyminen on koko Suomen työllisyydelle ja taloudelle tärkeää, mutta EU:n mallista poikkeava hallituksen lakiesitys tartuntalain väliaikaiseksi muuttamiseksi päinvastoin vaikeuttaa matkustamista ja vaarantaa Suomen osallistumisen uudelleen jaettaviin lentokenttämarkkinoihin.

- Olen huolissani Helsinki-Vantaan lentoaseman ja suomalaisen matkailun tilanteesta. Lentoaseman kesä on jo käytännössä menetetty. Lentoliikenne työllistää koko Suomessa jopa 140 000 ihmistä, kun otetaan välilliset työpaikat huomioon. Kun lentoliikenteen markkinoita nyt jaetaan uudelleen, ei Suomi saa menettää asemaansa. Myöhemmin tähän kelkkaan voi olla mahdoton päästä, toteaa Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Testaus lähtömaahan, yksi rokote riittävä

Muualla EU:ssa matkailuun liittyviä menettelyitä kevennetään, kun taas hallituksen lakiesitys tiukentaa vaatimuksia entisestään. Lähtökohtana tulee olla terveysturvallinen matkustaminen, minkä vuoksi yleiseurooppalainen linja on, että terveystarkastus tehdään lähtömaassa. Vantaan kaupunki puoltaa tätä lähtökohtaa, jonka avulla voidaan myös varmistaa terveenä matkustaminen.

EU:n alueella alle 75/100 000/14 vrk ilmaantuvuuden maista tulisi saada matkustaa Suomeen vapaasti niin kuin yleiseurooppalainen linja jo nykyisin on. Koska täysi rokotussarja on hyvin pienellä osalla EU:n väestöstä, tulee harkita sitä, että yksi rokotusannos riittää. Tämä voisi pelastaa osan tämän kesän matkailusta, koska EU-maissa ensimmäinen rokotus on jo ehditty antaa varsin kattavasti.

Esitys vaatii mahdottoman määrän henkilöresursseja Helsinki-Vantaalle

- Tavoitteena tulee olla, että maahan saapuu mahdollisimman vähän henkilöitä, joilla ei ole esittää todistusta ennakkotestistä, saadusta rokotuksesta tai sairastetusta taudista. Tämä helpottaisi myös terveysturvallisuusviranomaisten työtaakkaa rajanylityspaikoilla.

Esitetyt toimenpiteet ovat ylimitoitettuja ja kuormittavat kuntien terveysviranomaisia kohtuuttomasti. Esityksen mukaan todistuksen tarkastuksen voi tehdä vain sairaanhoitopiirin tai tartuntatautiviranomaisen palveluksessa oleva henkilö. Esityksen toteuttamiseen tarvittavaa lisähenkilöstöä ei yksinkertaisesti ole saatavilla.

- Henkilöresurssit eivät riitä tähän, eikä lentokentälle pysty sijoittamaan tällaista henkilömäärää. On täysin mahdotonta esimerkiksi toteuttaa tartuntatautiviranomaisen toteuttamaa todistusten tarkastusta lentokentällä. Normaalitilanteessa tarkistettaisiin 60 000 todistusta lentokentällä vuorokaudessa, Viljanen kuvaa.

Suomen tilanne on muuttunut rokotusten myötä, mutta tätä ei ole huomioitu esityksessä.

- Suomessa laajeneva rokotuskattavuus ehkäisee laajojen joukkojen ja riskiryhmien vakavien sairastumisten riskiä. Siten tilanne ei enää ole kansanterveydellisesti yhtä uhkaava. Suomen väestön vastustuskyky tautia kohtaan on jo hyvä, joten nyt on oikea aika ratkaista, mille varmuustasolle halutaan edetä ja miten pitkään matkustusrajoituksia ja sen haittailmiöitä halutaan hyväksyä, Viljanen toteaa.

Lisätietoja:

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, puh. 050 563 5710

Publicerat: 21.6.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter