Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionen har övergått till coronavirusets samhällsspridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Ändringar i användningen av AstraZenecas vaccin

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har beslutat att 65–69-åringar som bokar tid till sin första coronavaccinering från och med vecka 18 kan om de så önskar välja ett mRNA-vaccin som används i kommunen (t.ex. BioNTech-Pfizer). Även i Vanda är det från och med måndag 3.5.2021 möjligt att välja vaccin.

Du kan boka tid till coronavaccination med BioNTech-Pfizer på koronarokotusaika.fi/sv eller per telefon på coronavaccineringens telefontjänst. 65–69-åringar som hellre önskar AstraZenecas vaccin kan boka tid till vaccination via coronavaccineringens telefontjänst tfn 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Möjligheten att välja vaccin gäller endast den första vaccineringen. I enlighet med de nationella vaccinationsanvisningarna får personer över 65 år som vaccinerats med AstraZeneca som första vaccin fortfarande AstraZeneca som boostervaccin.

Boostervaccinering av personer under 65 år

I maj inleds boostervaccineringen av personer under 65 år som tidigare vaccinerats med AstraZeneca. För vaccineringen av denna grupp används mRNA-vaccin (BioNTech-Pfizer eller Moderna).

Information om coronavaccinationerna på Maisa

Via www.maisa.fi-tjänsten skickar vi ett meddelande till de åldersgrupper som står i tur att vaccineras då tidsbokningen för åldersgruppen öppnas. Om du vill få meddelanden via Maisa-tjänsten ber vi dig vänligen kontrollera att ditt telefonnummer och /eller din e-postadress angetts korrekt och sparats i Maisa.

Vi informerar om coronavaccinationerna i Vanda och hur de framskridit på www.vanda.fi/coronavaccineringarna

Publicerat: 3.5.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter