Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionen har övergått till coronavirusets samhällsspridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Öppna daghem och invånarparker fungerar utomhus i maj och småbarnspedagogikens klubbar öppnas

Småbarnspedagogikens tjänster öppnas utgående från serviceområdets exit-plan. Från och med 3.5.2021 ordnar öppna daghem, öppna mötesplatser och invånarparker aktiviteter utomhus. I invånarparkerna ordnas det aktiviteter dagligen och de öppna daghemmen har verksamhet ungefär en gång i veckan. Enheternas utrymmen inomhus hålls fortsättningsvis stängda fram till 31.5.2021.

Småbarnspedagogikens klubbar är öppna som vanligt från och med 3.5.

Kom ihåg säkerhetsavstånd och god hand- och hosthygien både utomhus och i klubbarna. Barn eller vuxna med symptom får inte delta i verksamheten.

Publicerat: 28.4.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter