Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionen har övergått till coronavirusets samhällsspridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Nya riktlinjer: eleverna i årskurs 7–9 övergår till närundervisning från och med 3.5.2021

Närundervisning

Eleverna i årskurs 7–9 övergår till närundervisning från och med 3.5.2021. Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har i går 20.4.2021 beslutat att eleverna i årskurs 7–9 övergår till närundervisning från och med 3.5.

I närundervisningen följs fortfarande anvisningarna i anslutning till coronasäkerheten, dvs. användningen av munskydd är obligatorisk för personalen och för eleverna gäller rekommendationen om munskydd i årskurs 6–9.

Utflykter och lägerskolor

Eftersom man på nationell nivå stegvis och kontrollerat upphäver olika restriktionsåtgärder, följer man samma linje i den grundläggande utbildningen. Skolorna kan således från och med 3.5 ordna utflykter och lägerskolor i hemlandet med beaktande av coronasäkerheten.

Coronasäkerhet betyder samma verksamhetsprinciper som de som följs under normala skoldagar. Vi försöker fortfarande undvika stora folksamlingar och kontakter utanför gruppen och detta bör också beaktas vid valet av utflyktsmål.

Kollektivtrafiken kan inte utnyttjas, med andra ord måste eventuella transporter ske med abonnerade bussar. Om vårdnadshavarna inte vill att deras barn ska delta i en utflykt eller lägerskola ska det ordnas sådant program för eleven i skolan som motsvarar verksamheten under skoldagarna.

Vårfester

När det gäller vårfesterna väntar vi på huvudstadsregionens riktlinjer och beslut fattas i saken senast 19.5.

Om coronasituationen och de nationella coronaanvisningarna ändras och blir striktare, ändras anvisningarna igen i enlighet med detta.

Publicerat: 22.4.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter