Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionen har övergått till coronavirusets samhällsspridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Meddelande till vårdnadshavarna till elever i åk 7‒9 om övergång till distansundervisning

Enligt statsrådets riktlinjer övergår eleverna i årskurserna 7‒9 i Vanda till distansundervisning under perioden 8.3‒28.3.2021. Eleverna i årskurserna 1‒6 fortsätter med närundervisning.

I enlighet med 20 § i lagen om grundläggande utbildning gäller beslutet om distansundervisning inte elever som omfattas av särskilt stöd och elever inom förberedande undervisning i årskurserna 7‒9. Dessa elever deltar i närundervisningen.

Gemensam ansökan avslutas 7.4.2021

Niondeklassare ska i den gemensamma ansökan söka till utbildning efter den grundläggande utbildningen senast 7.4.2021. Vid behov kan elevhandledaren träffa niondeklassare och deras vårdnadshavare på skolan också under distansundervisningsperioden. Vid träffarna följer vi coronaanvisningarna.

Undervisningsarrangemang under distansundervisningsperioden

Undervisningen följer elevernas läsordning även under distansundervisningsperioden.

Måltider för elever i årskurs 7–9 under distansundervisningsperioden

Eleverna i årskurs 7–9 i Vandas skolor kan under distansundervisningen äta skollunch i tre olika skolor eller så kan vårdnadshavaren hämta en måltidskasse till eleven.

Varm skollunch serveras i skolorna Peltolan koulu, Koivukylän kolulu och Kilterin koulu under vardagar kl. 11.30–12.30. I den lunch som serveras i skolan beaktas också olika specialkoster.

Om eleven inte deltar i måltiderna i skolan kan vårdnadshavaren hämta en måltidskasse till eleven från det ställe som anges för respektive skola. Nedan en lista över de ställen där måltidskassar delas ut. Vårdnadshavaren måste ha med sig elevens FPA-kort, då hen hämtar måltidskassen. Eleven kan inte själv hämta måltidskassen. Måltidskassen innehåller de måltider som ersätter skoldagarna, dvs. 5 måltider åt gången. Måltidskassens innehåll är så lämpligt som möjligt för olika koster men tyvärr kan inte alla specialkoster beaktas i kassarna.

Vårdnadshavarna får en länk via vilken de kan anmäla deltagande i måltid eller avhämtande av måltidspåse. Länken och måltidspåsarnas utdelningsställen och -tider meddelas via Wilma.

Kurators- och psykologtjänster

Kurators- och psykologtjänsterna fungerar också under distansundervisningsperioden. Träffar kan ordnas enligt behov ansikte mot ansikte eller på distans. Vi hoppas att ni inte tvekar utan kontaktar oss med låg tröskel.

Skolhälsovården

Skolhälsovårdens verksamhet fortsätter tills vidare i normal ordning. Avtalade mottagningsbesök hålls som planerat i skolorna. Vid besöken följer vi hygienanvisningarna och använder även ansiktsskydd. Skolhälsovårdens hälsovårdare kontaktar vårdnadshavarna till de elever som står i tur till hälsokontroll härnäst.

En elev eller elevens vårdnadshavare kan alltid kontakta hälsovårdaren i den egna skolan. Om den egna hälsovårdaren inte kan nås ber vi dig ringa skol- och studerandehälsovårdens rådgivningstelefon på numret 09 8395 0025, mån–fre kl. 8–15.

Följ coronaanvisningarna också under fritiden

Om du får symtom som ens lite kan tyda på coronavirus, sök dig till coronatest och stanna annars hemma. Symtom på coronavirusinfektion är huvudvärk, störningar i lukt- och smaksinnet, snuva, nästäppa, hosta, andnöd, kraftlöshet, trötthet, muskelvärk, halsont, sträv hals, feber, illamående, och kräkningar eller diarré.

Coronatestet är säkert och kostar inget. Stanna hemma tills du fått testresultatet.

Du kan boka tid till ett coronatest

  • koronabotti.hus.fi
  • Coronalinjen svarar mån–fre kl. 8–18 och lör–sön kl. 9–18, tfn 09 839 50070.

Så här skyddar du dig själv och dina närstående mot coronaviruset:

  • Minska närkontakterna så du träffar så få människor som möjligt.
  • Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter till andra människor.
  • Sköt om din hand- och hosthygien.
  • Elever i årskurs 6 och äldre elever rekommenderas bära ansiktsskydd.
  • Ladda ner appen Coronablinkern på din telefon.
Publicerat: 3.3.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter