Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionen har övergått till coronavirusets samhällsspridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

KORJATTU TIEDOTE: Harrastustoiminta keskeytetään ennen vuotta 2008 syntyneiltä 1.–31.3.

Lapsi kuvataidekoulussa

Harrastustoiminta keskeytetään ennen vuotta 2008 syntyneiden toiminnassa. Kaupungin palvelupisteistä kirjastot, asukastilat ja Vantaa-infot ovat avoinna jatkossakin rajoitetulle asioinnille.

Huom! Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkentanut linjaustaan niin, että 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat voivat jatkaa harrastustoimintaa. Tämä AVI:n linjaus on voimassa koko pääkaupunkiseudulla.

Vantaan kaupungin häiriötilannejohtoryhmä on päättänyt hallituksen linjausten toimeenpanosta Vantaalla. Ennen vuotta 2008 syntyneiden harrastustoiminta keskeytetään 1.–31.3. väliseksi ajaksi. Päätöksen perusteella harrastustoiminta keskeytetään kaupungin hallinnoimissa tiloissa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen yksityisten tilojen käytöstä harrastustoimintaan.

Kaupunki ohjeistaa omia kumppaneitaan harrastustoiminnan järjestämisestä. Myös vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden harrastustoiminnassa on huolehdittava, että 2 metrin turvavälit tosiasiallisesti pystytään pitämään. Harrastustoiminnan järjestäjien on laadittava suunnitelma toiminnan toteuttamisesta terveysturvallisesti.

Kaupunki on toimittanut harrastustoiminnan järjestäjille lomakkeen terveysturvallisuussuunnitelmaa varten palautettavaksi ensi viikon aikana. Kaupungin omasta palvelutoiminnasta laaditaan vastaavat suunnitelmat.

Kirjastot, asukastilat ja Vantaa-infot palvelevat jatkossakin rajatusti. Aikuisten perusopetusta toteutetaan pienryhmissä, samoin nuorten pienryhmätoimintaa. Taiteen perusopetus jatkaa lähiopetuksena alakoululaisten ja sitä nuorempien osalta, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Yläkoululaisten ja sitä vanhempien opetus siirtyy etämuotoon.

- Haluamme taata lähiasiointimahdollisuuden kaupunkilaisille myös sulkuaikana ja siksi pidämme rajoitetusti auki meidän keskeiset asiointipisteemme ja varmistamme turvallisuuden tarkentamalla turvallisuusperiaatteita, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.

Kaikissa palveluissa noudatetaan tosiasiallisia kahden metrin turvavälejä. 6 henkilön rajaus koskee ainoastaan yleisötilaisuuksia, joten ryhmäkoot voivat olla suurempia myös jatkossa.

Harrastustoiminnassa voimassa olevat rajoitukset

 • Harrastustoiminta keskeytetty yli 20-vuotiailta
 • Harrastustoiminta keskeytetty ennen vuotta 2008 syntyneiltä 1.–31.3.
 • 2008 ja sen jälkeen syntyneiden harrastustoiminnassa lähikontaktit täytyy välttää
 • Harrastustoimintaan laadittava terveysturvallisuussuunnitelma
 • 6 henkilön rajaus ei koske harrastustoimintaa, vaan ainoastaan yleisötilaisuuksia
 • Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. 

Toiminnassa noudatettavat turvallisuusperiaatteet

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä. 
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Tiedotetta päivitetty 1.3.2021 klo 13.28

Publicerat: 26.2.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter