Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionen har övergått till coronavirusets samhällsspridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Andra stadiets utbildning fortsätter som distansundervisning fram till 28.3

Landets regering har konstaterat att det i Finland införs nya skärpta restriktioner i tre veckor som inleds 8.3 och upphör den 28 mars. Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har vid sitt möte 25.2 beslutat att det tidigare beslutet om att andra stadiet övergår till partiell närundervisning från och med 1.3 tas tillbaka. Eleverna på andra stadiet fortsätter i distansundervisning 1.3–28.3. Behovet av sådan närundervisning som är absolut nödvändig tryggas. Närundervisning erbjuds bland annat studerande inom specialundervisningen och studerande som av olika anledningar är i behov av individuellt stöd. Rektorerna informerar om saken vid respektive läroanstalt.

Ordnandet av studentproven på ett sätt som är säkert för hälsan tryggas. Gymnasierna följer studentexamensnämndens anvisningar.

Vid läroanstalterna serveras inga måltider för studerande på andra stadiet under de skoldagar då studierna sker på distans (lagen om yrkesutbildning 11.8.2017/531, § 100, gymnasielagen 10.8.2018, § 35). Studerande kan om de vill anlita Vanda stads mathjälp, som det finns mer information om på webbsidan https://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/paivystys/koronavirus/tukea_ja_apua/ruoka-apu

Grupperna inom påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen vid Tikkurilan lukio, Lumon lukio och Vaskivuoren lukio fortsätter som närundervisning fram till 5.3. Påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen övergår till distansundervisning under tiden 8.3–28.3. Studerande inom påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen informeras separat om möjligheten att hämta matpaket (lagen om grundläggande utbildning 21.8.1998/628, § 31) från ett ställe som utbildningsanordnaren meddelar om.

Direktören för serviceområdet för utbildning på andra stadiet,
Ari Ranki

Publicerat: 26.2.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter