Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionen har övergått till coronavirusets samhällsspridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Lasten ja nuorten harrastustoiminta toteutettava 25.2. alkaen ilman lähikontakteja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti tänään 24.2.2021 velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimijat varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Päätös tarkoittaa, että Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten tiloissa ja alueilla toteuttavassa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa ei saa olla lähikontakteja.

Etelä-Suomen AVI:n päätös velvoittaa HUSin alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. AVIn päätös on voimassa 25.2.–14.3.2021 ja on tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 d mukainen.

Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa kaupunkien tiloissa tarjoavien toimijoiden on lisäksi tehtävä tartuntatautilain 58 h §:n mukainen kirjallinen suunnitelma lähikontaktien estämiseksi. Suunnitelmana toimii terveysturvallisuuslomake, jonka lasten ja nuorten harrastustoimintaa tarjoavat toimijat toimittavat kaupungille. Päivitetty, tartuntatautilain mukainen terveysturvallisuuslomake toimitetaan toiminnan järjestäjille täytettäviksi maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Päivitetyn lomakkeen täyttämistä edellytetään myös jo sen kertaalleen palauttaneilta.

Tartuntatautilan velvoitteet lähikontaktien välttämisestä koskevat sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun. Se koskee myös toimijoiden rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.

Publicerat: 24.2.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter