Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionen har övergått till coronavirusets samhällsspridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Coronavaccineringstider för nya åldersgrupper

Uppdaterad 3.3.2021 Nu vaccineras även 16–19-åringar som hör till riskgrupp 1. Denna åldersgrupp kan tills vidare boka tid för vaccinering endast per telefon. De som studerar i Vanda får också anvisningar om tidsbokningen för vaccinering via studerandehälsovården.

Alla Vandabor som i år fyller 75 år eller är äldre kan boka tid till coronavaccinering och även personer i åldern 16–69 år som på grund av sitt hälsotillstånd har en kraftigt ökad risk att få allvarlig covid-19. Vi rekommenderar att du i första hand bokar tid via tjänsten koronarokotusaika.fi.

Vaccineringen av äldre har framskridit och nu kan också Vandabor som fyller 75 år i år boka tid för vaccinering. Den här åldersgruppen vaccineras med BioNTechPfizers vaccin Comirnaty.

Den nya åldersgruppen i vaccineringen av riskgrupper är 16–49 åringar. Personer som hör till riskgruppen, med sjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig covid-19 (grupp 1, se närmare uppgifter), vaccineras med AstraZenecas vaccin som för tillfället ges till personer i åldern 18–69 år (Du måste ha fyllt 18 år då du kommer för att vaccineras). Personer i åldern 16–under 18 år som hör till den här gruppen vaccineras med ett annat vaccin, eftersom AstraZenecas vaccin enligt de nationella anvisningarna inte passar för 18-åringar. Det passar inte heller för personer som fyllt 70 år.

Vanda har per telefon kontaktat alla Vandabor som fyller 80 år i år eller är äldre, vars telefonnummer finns i klient- och patientdatasystemet, om att det är aktuellt med vaccinering. Det har också skickats ett informationsbrev per post, där det meddelas om vaccineringarna och tidsbeställningen. Man behöver inte vänta på att brevet anländer, utan den som hör till målgruppen kan boka tid, i första hand på adressen Coronavaccinbokning.fi eller per telefon som återuppringning på numret 09 839 50090 (mån.–fre. kl. 8–15).

Följ den aktuella informationen i vaccineringsfrågor: vantaa.fi/coronavaccineringarna

Publicerat: 24.2.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter