Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionen har övergått till coronavirusets samhällsspridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Undervisningsarrangemangen i andra stadiets utbildning från och med 1.3

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har vid sitt möte 18.2.2021 beslutat att läroanstalterna på andra stadiet återgår till närundervisning från och med 1.3.2021 enligt följande.

Gymnasierna

Högst hälften av gymnasiets studerande har växelvis närundervisning från och med 1.3. Gruppstorlekarna bestäms, på så sätt att säkerhetsavstånden kan hållas. Gymnasierna sköter undervisningsarrangemangen så att anvisningarna och bestämmelserna om hälsosäkerheten följs fullt ut i närstudierna och att enskilda elever inte får långa perioder med distansundervisning. Gymnasiernas rektorer informerar om de mer ingående undervisningsarrangemangen.

Alla studerande som deltar i studentskrivningarna övergår till distansundervisning från och med 1.3. 2021, för att trygga studentskrivningarna. Till dessa studerande hör till exempel abiturienter med ogenomförda kurser och studerande i årskurs 2 som deltar i vårens studentskrivningar.

Varia

I yrkesutbildningen övergår man från och med 1.3.2021 till undervisningsarrangemang, där 1/3 av studerandena vid verksamhetsställena deltar i närundervisningen på samma gång. Närundervisningen genomförs i enlighet med hälsosäkerhetsanvisningarna. I den växelvisa distans- och närundervisningen följs den arbetsordning och struktur som man gemensamt kommit överens om vid verksamhetsstället. Yrkesinstitutet Varias rektor meddelar om de mer ingående undervisningsarrangemangen.

För ordnandet av en trygg närundervisning i gäller bland annat följande principer:

  • De allmänna hygienanvisningarna följs
  • Användningen av munskydd rekommenderas
  • Måltiderna ordnas i etapper samtidigt som säkerhetsavstånden och de allmänna hygienanvisningarna beaktas.
  • Läroanstalternas alla lokaler utnyttjas, varvid det är lättare att se till att säkerhetsavstånden beaktas.
  • Enligt rektorn instruktioner delas rasterna in i etapper och man kommer också till skolan och går hem från skolan i etapper

Vanda stads ledningsgrupp för störningssituationer beslutade 24.11.2020 att utdelningen av munskydd utvidgas till läroanstalter på andra stadiet. Om en studerande på andra stadiet inte har råd att köpa munskydd eller har glömt munskyddet hemma, kan hen hämta ett munskydd från det ställe som läroanstalten informerat om. Huvudregeln är fortfarande att den studerande skaffar munskydd själv.

Jag förutsätter att personalen vid läroanstalter inom andra stadiet använder munskydd i undervisningen, på rasterna, vid möten och andra träffar, om de inte av hälsoskäl har orsak att avstå från att använda munskydd. Jag hoppas verkligen att alla studerande använder munskydd.

Direktören för serviceområdet för utbildning på andra stadiet,
Ari Ranki

Publicerat: 18.2.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter