Coronaviruset

Bild med Vanda-logo och text Aktuell information om coronaviruset

27.11.2020 - Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset drog upp nya riktlinjer för begränsningar och rekommendationer inom sitt område.

En telefonrådgivning om coronaviruset

En telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–18 och på veckosluten kl 9-15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

Rådgiviningstelefonen för alla Vandabor

Rådgivningstelefonen 09 8395 0070 är avsedd för alla Vandabor som undrar över hur coronaviruset påverkar deras vardag. Vandabor betjänas på numret under vardagar klockan 8–15.30. Man kan också skicka e-post till adressen korona@vantaa.fi för mer information om man av någon orsak inte lyckas ringa.

Organisationer som erbjuder stöd

Psykisk Hälsa Finland rf:s svenskspråkig kristelefon mån kl. 16–20, ti, to–fr kl. 9-13, tel 09 2525 0112.
Helsingfors Missionens Lyssnande örat betjänar på svenska från tisdag till torsdag kl 15–17 numerossa 045 341 0504.
Helsingfors Missionens Engångshjälp erbjuder seniorer hjälp med ärenden och problmen i vardagen. Förfrågningar på svenska tas emot i numret 045 8690 945 eller via e-post volontarverksamhet@helsinkimissio.fi.
Kran rf:s stödtelefon tar emot samtal alla vardagar kl. 13-17, tel. 050 313 9926.
HNS Psykiatri ger patienter och arbetstagere råd i coronaoro-chat. Coronaoro-chat är öppen för alla, kostnadsfri och anonymt. Chatten är öppen från måndag till torsdag kl. 12-16, och fredagar kl. 12-15. Du kan chatta på svenska med HNS psykiatriska socialarbetare onsdagar kl. 12-16.

Bra att veta om coronaviruset

Tillsammans mot coronaviruset Följ säkerhetsavstånd, rengör händerna ofta, beakta hostningshygienen och använd munskydd. Om du har symtom på smitta, sök dig genast till test. Gå inte t.ex. till arbetet, skolan, hobbyn eller restauranger. Undvik närkontakter tills du har fått resultatet. Hemma: Om du har ens lindriga symtom på smitta, sök dig genast till test. Beakta god hand- och hostningshygien. Ordna inte fester för mer än 10 personer. Överväg om ens mindre fester är behövliga. Kollektivtrafik: Undvik rusningstider om möjligt. Använd munskydd. Butiker och köpcenter: Använd munskydd och kom ihåg säkerhetsavstånd. Använd handdesinfektionsmedel både när du kommer och går. Arbetsplatser: Föredra distansarbete om möjligt. Se till att hålla säkerhetsavstånd och undvik närkontakter. Använd munskydd vid behov. Daghem: Använd munskydd både när du lämnar och hämtar barnet. Skolor och läroinrättningar: Kom ihåg säkerhetsavstånd och handhygien. Använd munskydd i andra stadiets läroinrättningar. Restauranger: Kom ihåg säkerhetsavstånd och handhygien. Öppet- och utskänkningstider samt antalet kunder har begränsats. Offentliga lokaler inomhus (bl.a. bibliotek, muséer): Använd munskydd och beakta säkerhetsavstånd. Antalet kunder har begränsats på vissa platser. Hobbyn och motionsställen inomhus: Undvik onödiga närkontakter. Använd munskydd alla övriga tider förutom under prestationen. Allmänna evenemang för över 20 personer (idrotts-, kultur och andra evenemang): Använd munskydd, kom ihåg säkerhetsavstånd och handhygien. Följ arrangörens instruktioner. Man tar eventuellt in färre kunder än normalt. Social- och hälsovårdstjänster: Använd munskydd när du uträttar ärenden. Kom på förhand överens om besök till sjukhus och omsorgsplatser. Resande: Följ hälso- och säkerhetsinstruktioner när du reser i Finland. Om du har rest i länder med restriktioner ska du följa karantäninstruktionerna. Res endast om du är frisk. Ladda ner coronablinkern: www.koronavilkku.fi/sv Det rekommenderas att över 15-åringar använder munskydd. Helsingfors, Esbo och Vanda stad, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

  Nyheter - CoronavirusetRSS

  Nyheter

  evenemaX - VandaRSS


  Twitter