Vanda sjukhus

Meddelande 26.3.2020

 • Du kan ha kontakt med närstående per telefon under eftermiddagar.
 • Vi ber om förståelse, ifall vi inte genast kan svara på ditt samtal.
 • Om du vill fråga hur en patient mår är det bäst att kontakta patienten eller egenvårdaren direkt.
 • Egenvårdaren kontaktar patientens anhöriga om det sker förändringar i patientens hälsotillstånd.

På grund av coronaepidemin skyddas äldre och personer med bakomliggande sjukdomar från smitta inom äldre- och handikappservicen. Därför inskränks eller stängs en del verksamheter med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Inskränkningarna ger också bättre möjligheter för personalen att flytta över från den normala verksamheten till kritiska verksamheter. Inskränkningarna gäller bland annat dagverksamheten och den geriatriska polikliniken vid Vanda sjukhus och de träder i kraft stegvis.

Vi skyddar alla tillsammans äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar från att smittas av coronaviruset, sålunda att besök vid äldrecenter och sjukhus är förbjudna. Ha gärna kontakt med anhöriga och vänner på något annat sätt.

Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda.

I sjukhustjänsterna ingår Katrinesjukhuset med 163 platser i Sjöskog och den geriatriska akutenheten (AKOS) med 48 platser i anslutning till HNS Pejas sjukhus.

Vanda sjukhus, kontaktuppgifter

 • Katrinesjukhuset (avdelningarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och dagsjukhuset samt geriatriska mottagningen)
  Katrinegränden 4, 01760 Vanda
  Telefonväxel 09 839 331 vard. kl. 8–16, övriga tider hörs ett inspelat meddelande
  Fax. 09 897 234
  Besökstid kl. 13–19
 • Geriatriska akutenheten i anslutning till HNS Pejas sjukhus:
  AKOS1, Sjukhusgatan 1 L, tfn 09 4716 6836, , fax 09 471 66840
  AKOS2, Sjukhusgatan 1 E, 3:e vån., tfn 09 4716 6591, fax 09 471 66599
  Besökstid: kl. 14–18.30
  Hemsjukhuset, Sjukhusgatan 1 E, 3:e vån., tfn 050 3124 410 (dygnet runt)

Den specialiserade sjukvården

Vandabor vårdas också av HNS olika enheter inom den specialiserade sjukvården. Av dessa sjukhus ligger Pejas i Vandas område på adressen Sjukhusgatan 1.
Se närmare Pejas sjukhus webbsidor.

Även de övriga sjukhusen i HUCS-området sköter – enligt behov – Vandapatienter i enlighet med den arbetsfördelning man kommit överens om.
Se närmare HUS webbsidor

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter