Vanda sjukhus

Öppettider sommaren 2021 inom social- och hälsovården i Vanda

Meddelande 30.4.2021

På grund av epidemiläget är vi tvungna att begränsa besöken på Vanda sjukhus avdelningar. Syftet med begränsningarna är att säkerställa tryggheten för sjukhusets patienter.

Vanda sjukhus besöksanvisningar för närstående, pdf

. . .

Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda.

I sjukhustjänsterna ingår Katrinesjukhuset med 163 platser i Sjöskog och den geriatriska akutenheten (AKOS) med 48 platser i anslutning till HNS Pejas sjukhus.

Vanda sjukhus, kontaktuppgifter

 • Katrinesjukhuset (avdelningarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och dagsjukhuset samt geriatriska mottagningen)
  Katrinegränden 4, 01760 Vanda
  Telefonväxel 09 839 331 vard. kl. 8–15.30, övriga tider hörs ett inspelat meddelande
  Fax. 09 897 234
  Besökstid kl. 13–19
 • Geriatriska akutenheten i anslutning till HNS Pejas sjukhus:
  AKOS1, Sjukhusgatan 1 L, tfn 09 4716 6836, , fax 09 471 66840
  AKOS2, Sjukhusgatan 1 E, 3:e vån., tfn 09 4716 6591, fax 09 471 66599
  Besökstid: kl. 14–18.30
  Hemsjukhuset, Sjukhusgatan 1 E, 3:e vån., tfn 050 3124 410 (dygnet runt)

Den specialiserade sjukvården

Vandabor vårdas också av HNS olika enheter inom den specialiserade sjukvården. Av dessa sjukhus ligger Pejas i Vandas område på adressen Sjukhusgatan 1.
Se närmare Pejas sjukhus webbsidor.

Även de övriga sjukhusen i HUCS-området sköter – enligt behov – Vandapatienter i enlighet med den arbetsfördelning man kommit överens om.
Se närmare HUS webbsidor

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter