Vanda sjukhus

Obs. Namnen på Katrinesjukhusets avdelningar ändras i samband med flytten enligt följande:

 • Avdelning 1 nytt namn: Avdelning 7
 • Avdelning 2A nytt namn: Avdelning 6
 • Avdelning 2B nytt namn: Avdelning 2
 • Avdelning 3 nytt namn: Avdelning 1
 • Avdelning 4A nytt namn: Avdelning 3
 • Avdelning 4B nytt namn: Avdelning 4
 • Avdelning 5 nytt namn: Avdelning 5
 • P5 nytt namn: Avdelning 8

Avdelningarna 1–4 är belägna i Katrinesjukhusets A-hus.
Avdelningarna 5–8 och dagsjukhuset är belägna i Katrinesjukhusets B-hus.

Vanda sjukhus

Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda. I sjukhustjänsterna ingår Katrinesjukhuset med 149 platser i Sjöskog och den geriatriska akutenheten (AKOS) med 48 platser i anslutning till HNS Pejas sjukhus.Totalrenoveringen av Katrinesjukhusets B-hus blev färdig i april 2018. Enheterna i Korso äldrecenters tillfälliga lokaler har flyttat tillbaka till Katrinesjukhuset. Patienterna på avdelning 1 (f.d. avdelning 3) har tillfälligt flyttats till B-husets övriga avdelningar på 1:a och 3:e våningen.

Obs. Namnen på Katrinesjukhusets avdelningar har ändrats enligt följande:

• Avdelning 1 nytt namn: Avdelning 7

• Avdelning 2A nytt namn: Avdelning 6

• Avdelning 2B nytt namn: Avdelning 2

• Avdelning 3 nytt namn: Avdelning 1

• Avdelning 4A nytt namn: Avdelning 3

• Avdelning 4B nytt namn: Avdelning 4

• Avdelning 5 nytt namn: Avdelning 5

• Avdelning P5 nytt namn: Avdelning 8

Avdelningarna 1–4 finns i Katrinesjukhusets A-hus. Den geriatriska mottagningen finns också i A-huset.

Avdelningarna 5–8 och dagsjukhuset finns i Katrinesjukhusets B-hus.

Vanda sjukhus, kontaktuppgifter

• Katrinesjukhuset (avdelningarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och dagsjukhuset samt geriatriska mottagningen)
Katrinegränden 4, 01760 Vanda,
Telefonväxel 09 839 331 vard. kl. 8–16, övriga tider hörs ett inspelat meddelande
fax. 09 897 234
Besökstid kl. 13–19.

 • Korso äldrecenter (avdelningarna 1, 3, 5 och dagsjukhuset)
  address Tjädervägen 23, 01450 Vanda
  Telefonväxel 09 839 331 vard. kl. 8–16, övriga tider hör du ett inspelat meddelande
  fax. 09 897 234
 • Besökstid: kl. 14–19
 • Geriatriska akutenheten i anslutning till HNS Pejas sjukhus:
  AKOS1, Sjukhusgatan 1 L, tfn 09 4716 6836, , fax 09 471 66840
  AKOS2, Sjukhusgatan 1 E, 3:e vån., tfn 09 4716 6591, fax 09 471 66599
  Besökstid: kl. 14–18.30
  Hemsjukhuset, Sjukhusgatan 1 E, 3:e vån., tfn 050 3124 410 (dygnet runt)

Den specialiserade sjukvården

Vandabor vårdas också av HNS olika enheter inom den specialiserade sjukvården. Av dessa sjukhus ligger Pejas i Vandas område på adressen Sjukhusgatan 1.
Se närmare Pejas sjukhus webbsidor.

Även de övriga sjukhusen i HUCS-området sköter – enligt behov – Vandapatienter i enlighet med den arbetsfördelning man kommit överens om.
Se närmare HNS webbsidor

Nyheter

Twitter