Vanda sjukhus

Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda.

I sjukhustjänsterna ingår Katrinesjukhuset med 163 platser i Sjöskog och den geriatriska akutenheten (AKOS) med 48 platser i anslutning till HNS Pejas sjukhus.

Vanda sjukhus, kontaktuppgifter

 • Katrinesjukhuset (avdelningarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och dagsjukhuset samt geriatriska mottagningen)
  Katrinegränden 4, 01760 Vanda
  Telefonväxel 09 839 331 vard. kl. 8–16, övriga tider hörs ett inspelat meddelande
  Fax. 09 897 234
  Besökstid kl. 13–19
 • Geriatriska akutenheten i anslutning till HNS Pejas sjukhus:
  AKOS1, Sjukhusgatan 1 L, tfn 09 4716 6836, , fax 09 471 66840
  AKOS2, Sjukhusgatan 1 E, 3:e vån., tfn 09 4716 6591, fax 09 471 66599
  Besökstid: kl. 14–18.30
  Hemsjukhuset, Sjukhusgatan 1 E, 3:e vån., tfn 050 3124 410 (dygnet runt)

Den specialiserade sjukvården

Vandabor vårdas också av HNS olika enheter inom den specialiserade sjukvården. Av dessa sjukhus ligger Pejas i Vandas område på adressen Sjukhusgatan 1.
Se närmare Pejas sjukhus webbsidor.

Även de övriga sjukhusen i HUCS-området sköter – enligt behov – Vandapatienter i enlighet med den arbetsfördelning man kommit överens om.
Se närmare HUS webbsidor

Nyheter

Twitter