Akut mun- och tandhälsovård

Vid munhälsovårdens tandläkarjour behandlas brådskande och akuta värk- och olycksfallspatienter.

Jour vardagar kl. 8–14

 • Dickursby hälsostationer, tidsbokning fr.o.m. kl. 7.30 på telefonnumret 09 8393 5300.
 • Barn och ungdomar under 18 år som behöver akutvård får med tidsbeställning vård på den tandkliniksom ligger närmast hemadressen.

Jourmottagning kvällar, veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag

 • Jourverksamheten för befolkningen som helhet sköts vid Haartmanska sjukhusets brådskande akutvård (Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors)
 • mån.–fre. kl. 14–21, lör.–sön. och helgdagar som infaller på en vardag kl. 8–21.
 • Anmälan om behovet av akutvård görs via tidsbokningen på tfn 09 3104 9999.

OBS! Tandvårdens jourmottagning under kvällar, veckoslut och helgdagar från den 7 januari 2019

 • Tandvårdens kvälls- och veckoslutsjour flyttar till Kirurgiska sjukhuset. Den tillfälliga adressen med start måndagen den 7 januari är Kaserngatan 11–13, trappa U.
 • Vänligen ring innan du söker dig till jouren. Det nya telefonnumret är 09 471 71110. Tidsbokningen betjänar vardagar kl. 14–21 samt på veckoslut och helger kl. 8–21.

Nattjour kl. 21–8

 • Jour vid Tölö sjukhus olycksfallsstation (Tölögatan 40, 00260 Helsingfors) i anslutning till den mun- och käkkirurgiska jourmottagningen.
 • Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet tfn 09 471 87708.
 • Bedömning av vårdbehovet kan också utföras på plats.
 • Vid nattjouren sköts de patienter som behöver vård omedelbart.

Allvarliga skador

Kriterier för akut munhälsovård

 • svullnad
 • svårighet att öppna munnen helt
 • munnen går ej att stänga
 • svårighet att svälja
 • feber i samband med ovannämnda
 • olycksfall/ stor tandskada
 • sår i munnen
 • blödning efter t.ex. tandutdragning, ifall munnen verkar fyllas med blod snabbt
 • hård värk som inte lindras av värkmedicin
 • långvarig värk, även om tanden inte irriteras av t.ex. kallt eller varmt
 • värk som hindrar sömn
 • spricka i tanden i samband med ovannämnda symptom
 • stor, utseendemässigt störande spricka i framtanden
 • fast tandställning som skadats och sticks i munnen, om det inte går att vaddera tandställningen med t.ex. tuggummi eller tandställningsvax

Situationer där akut munhälsovård inte behövs

 • lindrig värk som kan avhjälpas med värkmedicin
 • ilningar vid kallt eller varmt
 • spricka i tand eller plomb

Hur brådskande vårdbehovet är bedöms via telefon.

Nyheter

Twitter