Tandvård för olika åldrar

För dem som väntar barn

Det är viktigt att se över och sköta munhälsan för blivande föräldrar innan barnet kommer eftersom munbakterier kan överföras via saliv.
För dem som väntar barn för första gången finns möjligheten att kostnadsfritt få munhälsotillståndet vårdbehovet utrett. Besöket är en del av rådgivningsverksamheten och är således gratis för föräldrarna. Besöket inkluderar inte en undersökning, utan bara en utvärdering av munhälsan. Om munhygienisten upptäcker behov av vård, får du en vårdhänvisning till en avgiftsbelagd tandläkarmottagning.

Också på rådgivningens familjeförberedelse kan du ställa frågor som rör munhälsa och näringslära. Under det åttonde besöket på familjeförberedelsen tar man upp ämnena munhälsa samt barn och mat.

För den som redan blivit föräldrar en eller flera gånger gäller det att uppsöka munhälsan i enlighet med sin personliga vårdplan. Om det har gått lång tid sedan det senaste besöket eller om man behöver tandvård bör man själv boka tid för en undersökning på en avgiftsbelagd tandklinik.

Klicka här för att boka tid hos tandvårdens centraliserade tidsbokningssystem
http://www.vanda.fi/halsovard_och_sociala_tjanster/halsovardstjanster/tandvard/tidsbestallning

Klicka här för fler tips (på finska) om hur du håller munnen frisk i en småbarnsfamilj.

Barn under skolålder

Hos barn som är under skolålder undersöker man munnen när de är 1, 3 och 5 år gamla. Man kan undersöka munnen oftare än så ifall barnet behöver det.

Munhygienister och tandvårdare gör regelbundna inspektioner på hela åldersgruppen. Barnets vårdnadshavare får brev på posten där de uppmanas att boka tid för ett besök.
Brevet dimper ner i postlådan lite innan barnets födelsemånad eller under den. Ifall det inte kommer något kallelsebrev, föräldrarna ska ta kontakt med tidsbeställningen. Vårdnadshavarna reserverar tiden själv. För barn i åldrarna 3-5 år kan man också boka tid elektroniskt genom tandvårdens elektroniska bokningssystem.

Klicka här för tips (på finska) för om hur du håller småbarnsmunnen frisk!

Skolbarn

Skolbarn erbjuds tandläkarbesök i klass 1, 3, 5 och 8. Undersökningarna kan göras oftare vid behov. Munhälsovården på skolbarn utförs av munhygienister och tandläkare.

Klicka här för att få tips på vad man som skolbarn bör tänka på för att hålla munnen frisk!

Studeranden

Alla studeranden i Vanda som hör till studenthälsovårdens ansvarsområde får oberoende hemort uppsöka tandvården i Vanda minst en gång under sina studier. 17-åringar får ett brev på posten, där de uppmanas att boka tid för en tandundersökning. Studeranden reserverar sedan själva tiden genom tandvårdens centralisreade tidsbokningssystem.
http://www.vanda.fi/halsovard_och_sociala_tjanster/halsovardstjanster/tandvard/tidsbestallning

Klicka här för att få tips (på finska) på hur man som ung bör sköta om sin munhälsa!

Vuxna

För den som är vuxen beror tillgången till munhälsovården på vårdbehovet. Alla erbjuds en personlig vårdplan, där man definierar vårdbehovet och sätter upp en tidsplan samt tidpunkt för nästa besök. Vårdplanen grundar sig på vårdbehovet och kräver också att klienten själv tar sin munhälsa på allvar. Tiden bokas genom tandvårdens centraliserade tidsbokningssystem.

Klicka här för att få tips (på finska) på hur du som vuxen håller din mun frisk!

Veteraner

Tandvården är avgiftsfri för krigsveteraner och lottor i Vanda.

Veterantjänsterna gäller för:

  • frontveteraner från Vanda bosatta i Finland som har deltagit i krigen 1939–1945 och beviljats frontveterantecken, fronttjänsttecken eller fronttecken. Till gruppen hör också krigsinvalider och lottor.

I de avgiftsfria mun- och tandvårdstjänsterna för veteraner ingår:

  • munhälsokontroller,
  • förebyggande vård,
  • • reparerande tandvård, till exempel lagning av tänder, kliniskt arbete i anslutning till proteser, tandtekniska åtgärder och besöksavgifter.

Mun- och tandvård ges enligt vårdbehovet och hur brådskande det är. En individuell vårdplan görs upp i samband med munhälsokontrollen. I vårdplanen fastställs vårdbehovet, tidtabellen och tidpunkten för följande kontroll.

Boka tid för tandvård från tidsbokningen.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter