Tandklinikerna i Vanda


Norra Vandas tandkliniker

Björkby område

 • Högbergets tandklinik, Åkernäsgränden 1, 01360 Vanda
 • Tandkliniken vid Koivukylän koulu, Gustavsvägen 10, 01400 Vanda
 • Tandkliniken vid Björkby hälsostation, Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
 • Tandkliniken vid Päiväkummun koulu, Ismovägen 2, 01420 Vanda
 • Tandkliniken vid Rekolan koulu, Räckhalsvägen 67, 01400 Vanda

Korso område

 • Tandkliniken i Korso centrum, Kungsörnsvägen 10, 01450 Vanda
 • Tandkliniken vid Leppäkorven koulu, Skogsbjörnsvägen 5, 01450 Vanda
 • Tandkliniken vid Mikkolan koulu, Lyrans stig 2, 01480 Vanda

Ambulerande tandklinik

 • Jokivarren koulu, Sarvvägen 16, 01480 Vanda
 • Nikinmäen koulu, Fjärilsvägen 27, 01490 Vanda
 • Rekolanmäen koulu, Pulsvägen 4, 01400 Vanda

Mellersta Vandas tandkliniker

Håkansböle område

 • Håkansböle tandklinik, Musblacksvägen 9, 01200 Vanda
 • Tandkliniken vid Västerkulla hälsostation, Kägelgränden 1, 01280 Vanda

Dickursby område

 • Tandkliniken vid Helsinge skola, Övitsbölevägen 3, 01510 Vanda
 • Tandkliniken vid Jokirannan koulu, Bäckbygränden 1, 01300 Vanda
 • Herrgårdsforsens tandklinik, Tilkuvägen 5, 01520 Vanda
 • Ranunkelvägens tandklinik, Ranunkelvägen 20 B, 01350 Vanda
 • Tandkliniken vid Peltolan koulu, Näckrosvägen 27, 01300 Vanda
 • Tandkliniken vid Simonkylän koulu, Björkbyvägen 52, 01350 Vanda
 • Tennisvägens tandklinik (ingång från Vattenledningsvägen) Tennisvägen 1, 01370 Vanda
 • Tandkliniken vid Tikkurilan lukio, Vitbäcksvägen 53, 01370 Vanda
 • Tandkliniken vid Dickursby hälsostation, Konvaljvägen 11, 01300 Vanda

Ambulerande tandklinik

 • Ilolan koulu, Ebbforsvägen 5, 01390 Vanda
 • Kuusikon koulu, Hovvägen 11, 01380 Vanda

Västra Vandas tandkliniker

Mårtensdals område

 • Tandkliniken vid Kanniston koulu, Generalsvägen 6, 01700 Vanda
 • Tandkliniken vid Katrinesjukhuset, Katrinegränden 4, 01760 Vanda
 • Stenbacka tandklinik, Fågelbergsgränden 6, 01620 Vanda
 • Tandkliniken vid Martinlaakson koulu, Mårtensdalsstigen 4, 01620 Vanda
 • Övitsböle tandklinik, Ollasvägen 29, 01690 Vanda

Myrbacka område

 • Kopparbergets tandklinik, Flodvägen 4, 01600 Vanda
 • Tandkliniken vid Myrbacka hälsostation, Jönsasvägen 4, 01600 Vanda
 • Hasselbackens tandklinik, Mandelgränden 4, 01710 Vanda

Ambulerande tandklinik

 • Askiston koulu, Nystuguvägen 5, 01680 Vanda
 • Tuomelan koulu, Ainovägen 44, 01630 Vanda
 • Aurinkokiven koulu, Solstensgränden 1, 01700 Vanda

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter