Tandvård

Telefonservice har överbelastad

Tidsbeställningen till tandvården är dessvärre hårt belastad för tillfället. Detta kan leda till att tandvården har möjlighet att svara på begäran om återuppringningar i icke brådskande ärenden först under följande vardag. Samma gäller också svar på begäran om att bli kontaktad som kommit via den elektroniska bedömningen av vårdbehovet. För tillfället går det inte att boka nya tider via vårt elektroniska tidsbokningssystem, men det går att avboka tider. Vi beklagar situationen.

Tandvård ordnas enligt vårdbehovet. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms i telefon eller vid besök på någon av mun- och tandhälsovårdens mottagningar.

I brådskande och akuta fall av tandvärk och vid olycksfall söker du dig till tandvårdsjouren.

I situationer som inte kräver brådskande akutvård, boka tid till mun- och tandhälsans centraliserade tidsbokning.

I e-tjänsten kan du kontrollera, flytta eller avboka en redan bokad tid. Vårdnadshavarna för barn i 3- och 5-årsåldern kan också boka tid på webben för barnets munkontroll.

Du påverkar din egen munhälsa genom dina dagliga val. Hälsosamma levnadsvanor och en god munhygien har en stor inverkan på tändernas och munnens hälsotillstånd.

Nyheter

Twitter