Tandvård

Ändringar och överbelastning i verksamheten i december

Brådskande ärenden

Vid brådskande ärenden betjänar vi tfn 09 8393 5300 mån.–tors. kl. 7.30–15.00 och fre. kl. 7.30–14.00.

Icke brådskande ärenden

Tjänsten för icke brådskande ärenden är begränsad. Tfn 09 8393 5300. Vår tidsbokning är överbelastad.

Vi tarde i bruk ett nytt patientdatasystem 16.11.2019.

Vårt tidigare elektroniska tidsbokningssystem har tagits ur bruk. I och med att det nya patientdatasystemet tas i bruk flyttar e-tjänsterna 16.11 över till tjänsten www.maisa.fi.

Påminnelser via textmeddelande och textmeddelandetjänsten fungerar inte till fullo på grund bytet av patientdatasystem förrän du har skött ärenden första gången efter ibruktagandet i vår tjänst och beviljat tillstånd till att textmeddelanden får skickas i den elektroniska tjänsten Maisa.

  • Kom i håg att uppdatera dina egna kontaktuppgifter, ditt telefonnummer och tillståndet att skicka textmeddelanden via www.maisa.fi.

Tandvård ordnas enligt vårdbehovet

  • Hur brådskande vårdbehovet är bedöms i telefon eller vid besök på någon av mun- och tandhälsovårdens mottagningar.
  • I brådskande och akuta fall av tandvärk och vid olycksfall söker du dig till tandvårdsjouren.
  • I situationer som inte kräver brådskande akutvård, boka tid till mun- och tandhälsans centraliserade tidsbokning.

Du påverkar din egen munhälsa genom dina dagliga val. Hälsosamma levnadsvanor och en god munhygien har en stor inverkan på tändernas och munnens hälsotillstånd.