Tandvård

Ändringar och överbelastning i verksamheten i november

Vår tidsbokning är överbelastad.

Vid brådskande ärenden betjänar vi tfn 09 8393 5300 mån.–tors. kl. 7.30–15.00 och fre. kl. 7.30–14.00.

Tjänsten för icke brådskande ärenden är begränsad 11.11–22.11.

  • Återuppringningstjänsten för icke brådsande ärenden har stängt eller är begränsad.

Vi tar i bruk ett nytt patientdatasystem 16.11.2019.

Vårt tidigare elektroniska tidsbokningssystem har tagits ur bruk. I och med att det nya patientdatasystemet tas i bruk flyttar e-tjänsterna 16.11 över till tjänsten www.maisa.fi.

Påminnelser via textmeddelande och textmeddelandetjänsten fungerar inte till fullo på grund bytet av patientdatasystem förrän du har skött ärenden första gången efter ibruktagandet i vår tjänst och beviljat tillstånd till att textmeddelanden får skickas i den elektroniska tjänsten Maisa.

  • Kom i håg att uppdatera dina egna kontaktuppgifter, ditt telefonnummer och tillståndet att skicka textmeddelanden via www.maisa.fi.

Tandvård ordnas enligt vårdbehovet

  • Hur brådskande vårdbehovet är bedöms i telefon eller vid besök på någon av mun- och tandhälsovårdens mottagningar.
  • I brådskande och akuta fall av tandvärk och vid olycksfall söker du dig till tandvårdsjouren.
  • I situationer som inte kräver brådskande akutvård, boka tid till mun- och tandhälsans centraliserade tidsbokning.

Du påverkar din egen munhälsa genom dina dagliga val. Hälsosamma levnadsvanor och en god munhygien har en stor inverkan på tändernas och munnens hälsotillstånd.

Nyheter

Twitter