Tandvård


Undvik att komma till tandvården med förkylningssymptom!

Tandkliniken sköter patienter som lider av akut luftvägsinfektion endast, när det finns en brådskande orsak till vården. På det här sättet vill vi skydda våra patienter och personalen från risken att smittas av coronaviruset. Vi ber dig avboka mottagningstiden, om du har en akut luftvägsinfektion.

Brådskande ärenden

Vid brådskande ärenden betjänar vi tfn 09 8393 5300 mån.–tors. kl. 7.30–15.00 och fre. kl. 7.30–14.00.

Tider avbokas per sms på numret 050 302 6485. I meddelandet ska du skriva ditt namn, födelsetid och tidpunkten för tiden som avbokas.

Icke brådskande ärenden

Tfn 09 8393 5300.

All icke brådskande tandvård har uppehåll 1.4–13.4.2020.

Om du har särskilt stor risk att smittas av coronaviruset flyttas din tid till en tidpunkt efter pandemin. Sådana patienter är:

 • personer över 70 år
 • personer som röker dagligen.

de som har följande sjukdomar:

 • lungsjukdom eller hjärtsjukdom som kräver regelbunden medicinering (inte lindrig blodtryckssjukdom)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • sjukdom för vilken det ordinerats vård som försvagar immunförsvaret
 • kronisk neurologisk sjukdom eller neuromuskulär sjukdom
 • sjuklig övervikt (BMI över 40)

Du ser väl till att flytta din tid, om

 • du konstaterats eller misstänks ha coronainfektion
 • du har varit i nära kontakt med en sådan person
 • du uppvisar symptom på luftvägsinfektion eller har feber

Om du lämnar en begäran om återuppringning ringer vi upp dig så fort som möjligt, dock senast inom några vardagar.

Tider avbokas per sms på numret 050 302 6485. I meddelandet ska du skriva ditt namn, födelsetid och tidpunkten för tiden som avbokas.

Vi tarde i bruk ett nytt patientdatasystem 16.11.2019.

Vårt tidigare elektroniska tidsbokningssystem har tagits ur bruk. I och med att det nya patientdatasystemet tas i bruk flyttar e-tjänsterna 16.11 över till tjänsten www.maisa.fi.

Påminnelser via textmeddelande och textmeddelandetjänsten fungerar inte till fullo på grund bytet av patientdatasystem förrän du har skött ärenden första gången efter ibruktagandet i vår tjänst och beviljat tillstånd till att textmeddelanden får skickas i den elektroniska tjänsten Maisa.

 • Kom i håg att uppdatera dina egna kontaktuppgifter, ditt telefonnummer och tillståndet att skicka textmeddelanden via www.maisa.fi.

Tandvård ordnas enligt vårdbehovet

 • Hur brådskande vårdbehovet är bedöms i telefon eller vid besök på någon av mun- och tandhälsovårdens mottagningar.
 • I brådskande och akuta fall av tandvärk och vid olycksfall söker du dig till tandvårdsjouren.
 • I situationer som inte kräver brådskande akutvård, boka tid till mun- och tandhälsans centraliserade tidsbokning.

Du påverkar din egen munhälsa genom dina dagliga val. Hälsosamma levnadsvanor och en god munhygien har en stor inverkan på tändernas och munnens hälsotillstånd.