Tandvård

Tandvård under coronavirusepidemin

Coronaläget orsakar fortfarande ändringar i tandvården. Vi har sett till att det är säkert för alla att besöka tandvården. Vi rekommenderar att du använder munskydd när du kommer till tandkliniken.

Kom ihåg att du ska komma till kliniken bara om du bokat tid och är frisk. Om du blir sjuk efter att du bokat tid kan du kontakta vår kundtjänst.

Anvisningar för klienter inom mun- och tandvården

Besök inte till tandvården, om

 • du har luftvägsinfektionssymptom såsom feber, snuva eller hosta eller
 • du är i coronaviruskarantän eller
 • du väntar på resultatet från ett coronavirustest
 • du har under de senaste två veckorna varit i närkontakt med en person med bekräftad coronavirusinfektion ellerdu
 • du har återvänt från en utlandsresa under de föregående 10 dagarna

utan avboka den reserverade tiden. På det här sättet skyddar du andra patienter och personalen mot smitta.

Brådskande och nödvändig tandvård

Om du har ett akut behov av tandvård, kontakta alltid först tandvården per telefon:
09 8393 5300. mån–fre. kl. 7.30–15.00.

Brådskande tandvård

 • Tandkliniken vid Dickursby hälsostation, Konvaljvägen 11, 01300 Vanda

För de personer med bekräftad coronavirusinfektion ordnas jourtandvård vid HUS mun- och käkkirurgiska enhet.

Närmare anvisningar får du när du bokar en tid.

Icke brådskande ärenden

Coronaläget orsakar fortfarande ändringar i tandvården. Vi ber dig observera att vårdtiderna på grund av coronaläget är längre än vad de normalt brukar vara och att det för tillfället inte är möjligt att utföra alla åtgärder. Vi har sett till att det är tryggt att komma till vården.

Barn i rådgivnings- och skolåldern får kallelse till tandvård i etapper.

Tidsbeställning till tandvård tfn 09 8393 5300 mån.–fre. kl. 7.30–15.00.

Om du lämnar en begäran om återuppringning ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Tider kan avbokas genom att skicka ett meddelande om avbokningen av tiden via tjänsten www.maisa.fi eller per sms tfn 050 302 6485 (skriv ditt namn, födelseår och datum för den avbokade tiden).

Tandreglering

 • Ranunkelvägens tandklinik, Ranunkelvägen 20 B, 01350 Vanda
 • Tandkliniken vid Myrbacka hälsostation, Jönsasvägen 4, 01600 Vanda

Ombokningar av tider eller förfrågningar sköts via tidsbeställningen.

Fortsätt att använda din tandställning enligt de anvisningar du fått. Om du är osäker på anvisningarna kan du skicka en fråga om tandregleringen via Maisa.

Om din tandställning går sönder, delar lossnar från den eller den gör ont, ring tidsbeställningen tfn 09 8393 5300

Reparation eller förnyelse av en retentionstråd

Akuta åtgärder vidtas om retentionstråden orsakar smärta, till exempel om retentionstråden har orsakat ett smärtsamt sår i mjukvävnaden.

En akut åtgärd kan till exempel vara avklippning av en vass del.

Reparationer av retentionstrådar hos patienter inom den kommunala tandregleringen utförs i upp till en period av två år efter att tandregleringen avslutats.

Reparationer av retentionstrådar hos patienter inom den privata tandregleringen utförs inte.

Om du använder löstagbara gummisnoddar och de tar slut: ta kontakt via Maisa eller ring tidsbeställningen tfn 09 8393 5300, så skickar vi dig fler gummisnoddar per post.

Tandvård ordnas enligt vårdbehovet

 • Hur brådskande vårdbehovet är bedöms i telefon eller vid besök på någon av mun- och tandhälsovårdens mottagningar.
 • I brådskande och akuta fall av tandvärk och vid olycksfall söker du dig till tandvårdsjouren.
 • I situationer som inte kräver brådskande akutvård, boka tid till mun- och tandhälsans centraliserade tidsbokning.

Du påverkar din egen munhälsa genom dina dagliga val. Hälsosamma levnadsvanor och en god munhygien har en stor inverkan på tändernas och munnens hälsotillstånd.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter