Tandvård

Öppettider sommaren 2020 inom social- och hälsovården i Vanda.

Tandvård under coronavirusepidemin

Coronaläget orsakar fortfarande ändringar i tandvården. Vi ber dig observera att vårdtiderna på grund av coronaläget är längre än vad de normalt brukar vara och att det för tillfället inte är möjligt att utföra alla åtgärder. Vi har sett till att det är tryggt att komma till vården.

Kom ihåg att du ska komma till kliniken bara om du bokat tid och är frisk. Om du blir sjuk efter att du bokat tid kan du kontakta vår kundtjänst.

Anvisningar för klienter inom mun- och tandvården

Besök inte till tandvården, om

 • du har luftvägsinfektionssymptom såsom feber, snuva eller hosta eller
 • du är i coronaviruskarantän eller
 • du väntar på resultatet från ett coronavirustest
 • du har under de senaste två veckorna varit i närkontakt med en person med bekräftad coronavirusinfektion ellerdu
 • du har återvänt från en utlandsresa under de föregående två veckorna

utan avboka den reserverade tiden. På det här sättet skyddar du andra patienter och personalen mot smitta.

Brådskande och nödvändig tandvård

Om du har ett akut behov av tandvård, kontakta alltid först tandvården per telefon:
09 8393 5300. mån–tors. kl. 7.30–15.00, fre. 7.30–14.00.

Brådskande tandvård

 • Tandkliniken vid Dickursby hälsostation, Konvaljvägen 11, 01300 Vanda

Pågående, nödvändig tandvård fortsätter utifrån tandläkarens bedömning vid följande kliniker

 • Tandkliniken vid Västerkulla hälsostation, Kägelgränden 1, 01280 Vanda
 • Tandkliniken vid Myrbacka hälsostation, Jönsasvägen 4, 01600 Vanda
 • Tandkliniken vid Katrinesjukhuset, Katrinegränden 4, 01760 Vanda
 • Tandkliniken i Korso centrum, Kungsörnsvägen 10, 01450 Vanda
 • Tandkliniken vid Björkby hälsostation, Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda

För de personer med bekräftad coronavirusinfektion ordnas jourtandvård vid HUS mun- och käkkirurgiska enhet.

Närmare anvisningar får du när du bokar en tid.

Icke brådskande ärenden

Icke brådskande tandvård erbjuds i begränsad omfattning i nuläget. Om det inte är möjligt att ge tider till icke brådskande kontroller eller fortsatt vård ställs allmänt friska klienter som inte har behov av nödvändig eller halvakut vård i kö.

Barn i rådgivnings- och skolåldern får kallelse till tandvård i etapper.

Vi fortsätter med icke brådskande tandreglering med vissa begränsningar vid följande kliniker

 • Ranunkelvägens tandklinik, Ranunkelvägen 20 B, 01350 Vanda
 • Tandkliniken vid Myrbacka hälsostation, Jönsasvägen 4, 01600 Vanda

Tidsbeställning till tandvård tfn 09 8393 5300 mån.–tors. kl. 7.30–15.00 och fre. kl. 7.30–14.00.

Om du lämnar en begäran om återuppringning ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Tider kan avbokas genom att skicka ett meddelande om avbokningen av tiden via tjänsten www.maisa.fi eller per sms tfn 050 302 6485 (skriv ditt namn, födelseår och datum för den avbokade tiden).

Tandreglering under coronavirusepidemin

 • Fortsätt att använda din tandställning enligt de anvisningar du fått. Om du är osäker på anvisningarna kan du skicka en fråga om tandregleringen via Maisa.
 • Om din tandställning går sönder, delar lossnar från den eller den gör ont, ring tidsbeställningen tfn 09 8393 5300
 • Om du använder löstagbara gummisnoddar och de tar slut: ta kontakt via Maisa eller ring tidsbeställningen tfn 09 8393 5300, så skickar vi dig fler gummisnoddar per post.
 • Ombokningar av tider eller förfrågningar sköts via tidsbeställningen.

Tandvård ordnas enligt vårdbehovet

 • Hur brådskande vårdbehovet är bedöms i telefon eller vid besök på någon av mun- och tandhälsovårdens mottagningar.
 • I brådskande och akuta fall av tandvärk och vid olycksfall söker du dig till tandvårdsjouren.
 • I situationer som inte kräver brådskande akutvård, boka tid till mun- och tandhälsans centraliserade tidsbokning.

Du påverkar din egen munhälsa genom dina dagliga val. Hälsosamma levnadsvanor och en god munhygien har en stor inverkan på tändernas och munnens hälsotillstånd.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter