Talterapi

Hur man söker sig till talterapi? Ingen remiss behövs för talterapi. Talterapin är kostnadsfri för klienten.

Tid till talterapimottagningen bokas antingen av klienten själv eller föräldrarna eller någon annan närstående person som handhar personens vård med klientens tillstånd.

Tidsbeställning

  • 09 8392 3822
  • mån, tis, ons, tors kl. 12–13

Den svenskspråkiga talterapin ordnas centraliserat utgående från verksamhetsstället, Vårdträdsgränden 15, tfn 09 8392 4044.

Talterapin vid Vanda sjukhus är avsedd för sjukhusets patienter.
Vanda sjukhus, Katrinegränden 4
tfn 050 312 2124, 040 670 9506

Ledande talterapeut, tfn. 050 3124391