Rehabilitering för frontveteraner

Personer som deltog i 1939–1945 års krig och innehar frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken kan ansöka om rehabilitering på anstalt eller i öppen vård och om fotvård, förutsatt att de inte kan få rehabilitering med stöd av andra lagar eller beslut.

Anstaltsrehabiliteringen omfattar en minst 10 dygn lång vistelse på en badinrättning i Finland. Veteranens maka eller make kan delta i anstaltsrehabiliteringsperioden samtidigt. Hur lång makans eller makens period är beror på veteranens funktionsförmåga.

Kontakt:
Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
Telefon:
Östra Vanda 050 318 1671
Västra Vanda 050 312 4538
veteraanipalvelut@vantaa.fi

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter