Näringsterapi

Näringsterapeuterna ger både barn och vuxna råd i samband med ätstörningar och om en sjukdom eller något annat begränsar kosten och matvanorna.

Näringsterapeuten utreder och bedömer tillsammans med klienten klientens matvanor, fastställer näringsintaget och näringsbehovet. Genom en individuell och pragmatisk handledning hjälper man klienterna att uppnå sina mål.

För att komma till näringsterapi behövs remiss av läkare eller hälsovårdare t.ex. från den egna hälsostationen eller rådgivningen.

Besöken är avgiftsfria för klienten.

Näringsterapeuter

  • Barn och unga (0–18 år) Mervi Isoherranen

  • Vuxna Jaana Martikainen

  • Seniorer (personer som fyllt 65 år) Karoliina Salminen

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter