Hjälpmedel

Hjälpmedel lånas ut till sådana borgåbor som har nedsatt förmåga att klara av sina dagliga aktiviteter på egen hand till följd av skada, sjukdom eller utvecklingsförsening. I första hand tryggas tillgången till sådana hjälpmedel som är nödvändiga för att klienten på egen hand ska klara av de viktigaste dagliga göromålen.

Hjälpmedel kan återlämnas till hjälpmedelsutlåningen i Björkby och Myrbacka vardagar kl. 8–16. Obs: klientservicetider under sommaren.

Hjälpmedelsutlåningen

  • behovet av hjälpmedel utreds
  • ett lämpligt hjälpmedel utprovas
  • anvisningar ges för användning av hjälpmedlet
  • hjälpmedel servas och repareras (obs! boka tid i förhand per telefon)

Om du behöver ett individuellt stöd ber vi dig boka tid genom att ringa till fysioterapins telefontjänst 09 8392 2193 (Mon-Fri: 9:00–11:00). Fysioterapin lånar inte ut olika slags ortoser och stöd för akuta behov eller provanvändning, t.ex. rygg- och nackstöd, ortoser för de övre extremiteterna eller SI-bälten. Dessa stöd finns att köpa i hjälpmedelsbutiker, apotek och sportaffärer.

Telefonservice

Tfn 09 839 50040
Mån.–fre. kl. 10.00–11.00

Björkby hjälpmedelsutlåning

Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda

Tisdag och torsdag klo 12.00–15.00
Fredag kl. 8.00–11.00

Myrbacka hjälpmedelsutlåning

Jönsasvägen 4, 01600 Vanda

Måndag och onsdag kl. 12.00–15.00

En servicemekaniker är på plats måndag till torsdag under öppettiderna.

Mindre hjälpmedel som underlättar vardagen

Utvärdering av behovet görs vid ergoterapins verksamhetsställen med tidsbokning.

  • Mellersta Vanda (Björkby hälsostation) tfn 040 843 6610
  • Norra Vanda (Björkby hälsostation) tfn 040 575 6997
  • Västra Vanda (Myras äldrecenter) tfn 040 865 0110 eller 040 719 1334

Kommunikationshjälpmedel

Tidsreservationer för behovsevaluering på numret 09 839 23822 måndag, tisdag, onsdag ock torsdag kl 12–13.

Nyheter

Twitter