Hjälpmedel

Vid hjälpmedelsutlåningen kan man låna hjälpmedel som gör det lättare att röra sig och klara sig i vardagen. Hjälpmedelsbehovet kan konstateras av klienten själv, en närstående till honom eller henne eller en anställd inom social- och hälsovården.

Hjälpmedelsutlåningen

  • behovet av hjälpmedel utreds
  • ett lämpligt hjälpmedel utprovas
  • anvisningar ges för användning av hjälpmedlet
  • hjälpmedel servas och repareras (obs! boka tid i förhand per telefon)

Fysioterapin lånar inte ut olika slags ortoser och stöd för akuta behov eller provanvändning, t.ex. rygg- och nackstöd, ortoser för de övre extremiteterna eller SI-bälten. Dessa stöd finns att köpa i hjälpmedelsbutiker, apotek och sportaffärer.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter