Fysioterapi

Fysioterapin producerar tjänster som främjar och upprätthåller rörelse- och funktionsförmågan samt förebygger en försämring av funktionsförmågan.

Med hjälp av fysioterapi bibehåller kommuninvånarna arbets- och funktionsförmågan så länge som möjligt med beaktande av de egna resurserna samt klarar av ett självständigt liv i den egna livsmiljön.

Utöver individuell terapi omfattar de fysioterapeutiska produkterna också olika tränings- och terapigrupper samt experttjänster, t.ex. utbildning och konsultation.

Tjänster

 • Handledning och rådgivning
 • Terapi- och handledningsbesök (också distansmottagning/-terapi)
 • Rehabilitering i grupp
 • Bedömning av hur en klient klarar av att bo hemma
 • Fysioterapins direktmottagning - besök hos fysioterapeut vid akuta besvär
 • Bedömningar av rehabilitering för gravt funktionshindrade klienter som omfattas av FPA:s eller försäkringsbolagens rehabiliteringsansvar, ifall den specialiserade sjukvården inte ansvarar för deras vård
 • Sakkunnigtjänster (t.ex. utbildning och konsultationstjänster)

Avgifter för fysioterapi

Ett individuellt fysioterapibesök kostar 9 €/besök. Grupptjänsterna är avgiftsfria för klienterna, men för en ny deltagare i gruppen ingår alltid två individuella besök, ett första och ett sista besök som kostar 9 € per besök. Tjänsterna är avgiftsfria för personer under 18 år.

Fysioterapins verksamhetsställen

Björkby social- och hälsostation
Vårdträdsgränden 15, 1 vån.
01360 Vanda

Myrbacka social- och hälsostation
Jönsasvägen 4, 3 vån., 01600 Vanda

Fysioterapins pool,Dickursby social- och hälsostation
Konvaljvägen 11 A, 1 vån., 01300 Vanda

Myyrinkoti
Krukgränden 4, 1 vån., 01600 Vanda

Fysiterapins direktmottagning

Har du ryggbesvär eller ont i axlarna? Fysioterapins direktmottagning i Vanda kan hjälpa dig vid akuta besvär.

En klient som haft besvär med stöd- och rörelseorganen en kortare tid kan få gå till en fysioterapimottagning utgående från en bedömning av vårdbehovet gjord av en skötare, utan läkarbesök eller läkarremiss.

Om skötaren bedömer att patienten har nytta av att besöka fysioterapins direktmottagning och att besväret inte förutsätter läkarbesök, kan denna boka en tid direkt till en fysioterapeut. I detta fall får patienten tid till en fysioterapeut redan samma dag eller nästa dag.

 • Fysioterapeuternas direkta mottagningar är avsedda för klienter över 16 år som haft besvär med stöd- och rörelseorganen i mindre än 6 veckor.
 • Besvären kan vara till exempel ryggont, ont i nacken, axlarna eller armbågen.
 • Du kan söka dig till direktmottagningen via den egna hälsostationen: antingen per telefon eller genom att besöka hälsostationens dagpoliklinik.
 • Beskriv ditt besvär och fråga efter fysioterapins direktmottagning! En skötare bedömer om du kunde ha hjälp av denna service.

Fysioterapins direktmottagningar finns vid hälsostationerna i Björkby, Dickursby och Myrbacka, och betjänar patienter från alla hälsostationer.

Fysioterapins verksamhetsställen

Korso hälsostation
Fjällrävsstigen 6 A
01450 Vanda

Dickursby hälsostation
Konvaljvägen 11 A, 1 vån.
01300 Vanda

Myrbacka social- och hälsostation
Jönsasvägen 4, 3 vån.
01600 Vanda

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter