Fysioterapi

Fysioterapin producerar tjänster som främjar och upprätthåller rörelse- och funktionsförmågan samt förebygger en försämring av funktionsförmågan.

Med hjälp av fysioterapi bibehåller kommuninvånarna arbets- och funktionsförmågan så länge som möjligt med beaktande av de egna resurserna samt klarar av ett självständigt liv i den egna livsmiljön.

Utöver individuell terapi omfattar de fysioterapeutiska produkterna också olika tränings- och terapigrupper samt experttjänster, t.ex. utbildning och konsultation.

Fysioterapi utan läkarremiss redan samma dag

Har du ryggbesvär eller ont i axlarna? Fysioterapins direktmottagning i Vanda kan hjälpa dig vid akuta besvär.

En klient som haft besvär med stöd- och rörelseorganen en kortare tid kan få gå till en fysioterapimottagning utgående från en bedömning av vårdbehovet gjord av en skötare, utan läkarbesök eller läkarremiss.

Om skötaren bedömer att patienten har nytta av att besöka fysioterapins direktmottagning och att besväret inte förutsätter läkarbesök, kan denna boka en tid direkt till en fysioterapeut. I detta fall får patienten tid till en fysioterapeut redan samma dag eller nästa dag.

  • Fysioterapeuternas direkta mottagningar är avsedda för klienter över 16 år som haft besvär med stöd- och rörelseorganen i mindre än 6 veckor.
  • Besvären kan vara till exempel ryggont, ont i nacken, axlarna eller armbågen.
  • Du kan söka dig till direktmottagningen via den egna hälsostationen: antingen per telefon eller genom att besöka hälsostationens dagpoliklinik.
  • Beskriv ditt besvär och fråga efter fysioterapins direktmottagning! En skötare bedömer om du kunde ha hjälp av denna service.

Fysioterapins direktmottagningar finns vid hälsostationerna i Björkby, Dickursby och Myrbacka, och betjänar patienter från alla hälsostationer.

Fysioterapins verksamhetsställen

Björkby social- och hälsostation
Vårdträdsgränden 15, 1 vån., 01360 Vanda

Myrbacka social- och hälsostation
Jönsasvägen 4, 3 vån., 01600 Vanda

Myyrinkoti
Krukgränden 4, 1 vån., 01600 Vanda

Fysioterapins pool,Dickursby social- och hälsostation
Konvaljvägen 11 A, 1 vån., 01300 Vanda

Fysioterapins avgifter

Individuella klientbesök kostar 8,80 euro/besök. Gruppbesök är avgiftsfria för klienten med undantag för den inledande och avslutande undersökningen för vilken en avgift om 8,80euro/besök debiteras enligt taxan för individuell terapi. Fysioterapitjänsterna är avgiftsfria för unga under 18 år.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter