Fysioterapi

Fysioterapin producerar tjänster som främjar och upprätthåller rörelse- och funktionsförmågan samt förebygger en försämring av funktionsförmågan.

Med hjälp av fysioterapi bibehåller kommuninvånarna arbets- och funktionsförmågan så länge som möjligt med beaktande av de egna resurserna samt klarar av ett självständigt liv i den egna livsmiljön.

Utöver individuell terapi omfattar de fysioterapeutiska produkterna också olika tränings- och terapigrupper samt experttjänster, t.ex. utbildning och konsultation.

Fysioterapins verksamhetsställen

Björkby social- och hälsostation
Vårdträdsgränden 15, 1 vån., 01360 Vanda

Myrbacka social- och hälsostation
Jönsasvägen 4, 3 vån., 01600 Vanda

Myyrinkoti
Krukgränden 4, 1 vån., 01600 Vanda

Fysioterapins pool,Dickursby social- och hälsostation
Konvaljvägen 11 A, 1 vån., 01300 Vanda

Fysioterapins avgifter

Individuella klientbesök kostar 8,80 euro/besök. Gruppbesök är avgiftsfria för klienten med undantag för den inledande och avslutande undersökningen för vilken en avgift om 8,80euro/besök debiteras enligt taxan för individuell terapi. Fysioterapitjänsterna är avgiftsfria för unga under 18 år.