Ergoterapi

Ibland kräver den vardagliga verksamheten mer av människan än vad hon p.g.a. sjukdom, handikapp eller förändringar i livssituationen klarar av. Grunden för ergoterapi är människans möjligheter att påverka sin framtid, hälsa och sitt välmående med sina egna handlingar och val.

Ergoterapi är rehabilitering som utgår frånuppfattningen

  • att verksamhet är en terapeutisk vårdform
  • samarbetet och växelverkan mellan ergoterapeuten och klienten

Syftet med ergoterapi är att göra det möjligt för klienten att vara självständig i den egna vardagen och verksamheten. Inom ergoterapi har klienten en möjlighet att påverka sitt eget liv och valen i livet framhävs.

Ergoterapi för barn

Västra Vanda

Postnumren: 01510, 01520, 01530, 01600, 01610,01620, 01630, 01640, 01650, 01660,01670, 01680, 01690, 01700, 01710, 01720, 01730, 01740, 01750, 01760
Myrbacka hälsostation
Jönsasväden4, 01600 Vanda
tfn. 040 865 0515
tfn. 043 825 8521
mån, tors klo 12–13

Norra Vanda

Postnumren: 01340, 01360, 01400, 01420, 01450, 01480, 01490
Björkby hälsostation
Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
tfn. 043 825 9446
tfn. 050 318 1672
mån, ons 12–13

Mellersta Vanda

Postnumren: 01200, 01230, 01260, 01280, 01300, 01350, 01370, 01380, 01390
Västerkulla hälsostation
Kägelgränden 1, 01280 Vanda
tfn. 043 825 9447
tfn. 043 825 9495
mån, ons 12–13

Handikappservicens ergoterapi

Västra Vanda

Myrbacka hälsostation
Jönsasväden4, 01600 Vanda
tfn. 043 825 8521
ons 12-13

Östra Vanda

Björkby hälsostation
Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
tfn. 050 318 1672
ons 12-13

Ergoterapi för vuxna

Västra Vanda

postnumren: 01510, 01520, 01530, 01600, 01610, 01620, 01630, 01640, 01650, 01660, 01670, 01680, 01690, 01700, 01710, 01720, 01730, 01740, 01750, 01760
i Myyrinkoti
Krukgränden 5, 01600 Vanda
tfn. 040 865 0110
tfn. 040 719 1334

Norra Vanda

Postnumren: 01340, 01360, 01390, 01400, 01420, 01450, 01480, 01490
Björkby hälsostation
Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
tfn. 040 575 6997

Mellesta Vanda

Postnumren: 01200, 01230, 01260, 01280, 01300, 01350, 01370, 01380, 01390
Björkby hälsostation
Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
tfn. 040 843 6610

Ergoterapis förman

Taina Kulmala
p. 050 312 3997

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter