Rehabilitering och terapi

Öppettider sommaren 2020 inom social- och hälsovården i Vanda.

Rehabiliteringstjänster under rådande undantagsförhållanden

Mottagningsbesöken och hembesöken inom rehabiliteringstjänsterna genomförs normalt hos personer under 70 år, inte hos dem som hör till någon riskgrupp. En del av mottagningarna sköter vi på distans. Mottagningstider eller hembesök kan bokas:

  • Fysioterapi tfn 09 8392 2193 mån., ons.–fre. kl. 9–11, tis. kl. 12–14
  • Talterapi tfn 09 8392 3822 mån.–tors. kl. 12–13
  • Ergoterapi tfn 040 5379390
  • Näringsterapi tfn 040 1856730
  • Hörselundersökning tfn 043 827 0116
  • Hjälpmedelstjänster tfn 09 83950040

Frågor som gäller rehabiliteringsplaner tfn 040 8382910/Västra Vanda och tfn 050 3044284 /Östra Vanda tfn

Vi beaktar tillräcklig skyddsutrustning i alla klientsituationer för att förhindra att smittan ska spridas. När det gäller klienter som är över 70 år sköter vi brådskande hembesök, om vi på så sätt kan främja utskrivning från sjukhuset eller intagning för institutionsvård.

Rehabiliteringen är en planenlig och målinriktad verksamhet som involverar många instanser, den som rehabiliteras ses som en aktivt deltagande aktör i enlighet med sina personliga förutsättningar.

Till rehabiliteringsservicen inom den grundläggande hälsovården hör fysio-, tal-, närings-, ergoterapiservice, hjälpmedelsservice och veteranrehabilitering.

Nyheter

Twitter