Rehabilitering och terapi

Målet med rehabiliteringstjänsterna är att främja och upprätthålla klientens funktionsförmåga, möjligheter att klara sig på egen hand och möjligheter att delta. Klienten deltar aktivt i planeringen och genomförandet av sin egen rehabilitering.

Till rehabiliteringsservicen inom den grundläggande hälsovården hör fysio-, tal-, närings-, ergoterapiservice, hjälpmedelsservice och veteranrehabilitering. Vi svarar också för hörselundersökning och synvård.

Till rehabiliteringstjänsterna inom primärvården i Vanda hör fysioterapi, talterapi, näringsterapi och ergoterapi, hjälpmedelstjänster samt veteranrehabilitering.

Vi svarar också för hörselundersökning och synvård.

Tjänster

 • Handledning och rådgivning
 • Terapi- och handledningsbesök
 • Rehabilitering i grupp
 • Distansmottagning och distansterapi
 • Bedömning av behovet av ändringsarbeten i bostaden och hjälpmedelsbehovet
 • Bedömningar av rehabilitering för gravt funktionshindrade klienter som omfattas av FPA:s eller försäkringsbolagens rehabiliteringsansvar, ifall den specialiserade sjukvården inte ansvarar för deras vård
 • Sakkunnigtjänster (t.ex. utbildning och konsultationstjänster)

Tidsbokning

Terapitjänsterna har mottagning enligt tidsbokning. Tjänsternas tidsbokningsnummer finns på webbsidan för respektive tjänst.

Klienten ska alltid själv kontakta tidsbokningen.

Avbokningar görs genom att ringa terapeutens nummer som du fått från tidsbokningen eller lämna meddelande på telefonsvararen.

Förfrågningar i anslutning till de avbokningar som gjorts via Maisa förmedlas inte vidare till terapipersonalen. Vänligen kontakta tidsbokningen för att boka en ny tid.

Aktuellt inom rehabiliteringstjänsterna

Här ser du social- och hälsovårdstjänsternas avvikelser under coronaepidemin.

Rehabiliteringstjänster under undantagsförhållanden

Rehabiliteringstjänsterna fungerar normalt under undantagsförhållanden. Ifall ni har luftvägssymptom eller har varit i karantän, eller inte vill komma till mottagningen ska ni kontakta tidsbokningen och fråga om olika alternativ. I enskilda fall kan besöket ordnas som distansmottagning till exempel som video- eller telefonsamtal.

Talterapitjänsterna ordnas också under undantagsförhållanden. Vi har varit tvungna att avboka en del tider eller ändra dem till tider på distans. Vi informerar klienterna om alla ändringar genom att skicka sms eller ringa. Du kan be om mer information om olika alternativa tjänster av din talterapeut.

Information för serviceproducenter

Serviceproducenternas respons ska skickas per post till Kontoret för medicinsk rehabilitering. Serviceproducenternas respons skannas in i patientdatasystemet. Serviceproducenten ska alltid hänvisa klienten att kontakta terapitjänsternas tidsbokning, ifall det ansöks om fortsättning på rehabiliteringen.

Seniorrådgivning

 • 09 8392 4202
 • mån, tis, thurs, fre kl. 9–14
 • e-post: palvelutarpeen.arviointi@vantaa.fi
 • Vandainfo servicerådgivning.

Sociala tjänster för vuxna

Tjänsterna för vuxna och familjer har ett gemensamt handlednings- och rådgivningsnummer:
 • tfn 09 8392 3384
 • mån, tis, tors och fre klockan 9-14.

Handikapprådgivningen

 • 09 839 24682
 • mån.–fre. kl. 9–15
 • vammaisneuvonta@vantaa.fi

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter