Vaccinationer för resenärer

OBS! Turisttelefonrådgivning och turistvaccinationmottagning är stängda på grund av coronavirus-situationen.

Undersök ditt vaccinationsbehov i god tid

Undersök ditt vaccinationsbehov och övriga saker i anslutning till resehälsa i god tid, gärna senast ca 2 månader före resan.

Grundvaccineringar på den egna hälsostationen

Grundvaccinationerna för resenärer görs på hälsostationernas vaccinationsmottagningar. Mottagningarna är avgiftsfria.

Hälsostationerna har hand om nedanstående vaccinationer som behövs för resor till resmål i Europa samt de vanligaste turistmålen i exotiska länder.

Difteri- och stelkrampsvaccination (dT)

 • Revaccination rekommenderas med 10 års intervall.

Poliovaccination

 • Revaccination rekommenderas med 5 års intervall om man reser till länder med smittorisk.

Mässling-röda hund-påssjukevaccination (MPR)

 • Om det saknas skydd mot sjukdomarna (vaccination eller om man haft sjukdomarna), rekommenderas vaccination.

Hepatitvaccineringar

 • Hepatit A förmedlas genom mat eller dricksvatten som smittats med viruset. Vaccination rekommenderas om man reser till områden där sjukdomen förekommer (Östeuropa, Afrika, Asien, Central- och Sydamerika).
 • Hepatit B smittar genom oskyddat sex samt via blod. Vaccination rekommenderas om du
  • riskerar att smittas genom sex, pearcing, tatuering, intravenösa droger eller kontaktsport
  • har ökad risk att hamna i sjukhusvård utomlands (t.ex. på grund av en primärsjukdom)
  • reser ofta
  • tillbringar långa perioder i områden där sjukdomen förekommer

För hepatitvaccin behövs recept, som du kan be om att få per telefon av din egen hälsostation. Hepativaccinet köper man själv med recept från apoteket och vaccinationen får man på hälsovårdarens eller sjukskötarens mottagning vid den egna hälsostationen.

Specialvaccinationer vid vaccinationsmottagningen för resenärer

Under denna tid är det inte möjligt att få recept för specialvaccineringar eller profylax mot malaria. Telefonrådgivningen om resevaccinationer hos hälsovårdaren vid enheten för smittsamma sjukdomar betjänar mån., ons. och fre. kl. 9–11, tfn 09 8392 3120. Difteri- och stelkrampsvaccin och MPR-vaccin, samt recept för hepatitvaccineringar fås på hälsostationerna inom ramen för stationernas sommarverksamhet öppettider.

Dickursby hälsostation (Konvaljvägen 11 A)

 • 3 vån., rum 99
 • tis. kl. 14–15 och tors. kl. 8–9

Myrbacka hälsostation (Jönsasvägen 4)

 • 2 vån., väntrum 1
 • tisdagar kl. 8–9

Specialvaccin för resenärer ges på vaccinationsmottagningarna för resenärer vid hälsostationerna i Dickursby och Myrbacka. Vaccinationsmottagningen är en öppen läkarmottagning för alla vandabor. En hälsocentralsavgift uppbärs av alla som fyllt 18 år.

På vaccinationsmottagningen för resenärer ser man över resenärens vaccinationsplan och där ges vid behov bl.a. vaccination mot gula febern och utfärdar resept för förebyggande medicinering mot malaria. Specialvaccin för reseändamål är avgiftsbelagda. Vaccinet köps på apoteket mot recept.

Gör så här, när du behöver specialvaccin:

 1. Be om att får recept för ett specialvaccin (t.ex. vaccin mot gula febern) av den hälsovårdare som har hand om frågor i anslutning till smittsamma sjukdomar mån, ons. och fre. kl. 9–11, tfn 09 8392 3120.
 2. Köp vaccinet på apoteket mot recept.
 3. Ta med dig vaccinet till vaccinationsmottagningen för resenärer. Man behöver inte boka tid till mottagningen som sker enligt könummer.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter