Coronavaccineringarna

Målgrupper

De som hör till målgrupperna för vaccineringarna kan låta vaccinera sig på vilket av Vandas coronavaccinationsställen som helst. Ett undantag är barn i åldern 5–11 år, eftersom det för dem används Biontech-Pfizers coronavaccin Comirnaty avsett för just den åldersgruppen.

Den första och andra coronavaccinationen

 • för alla som har fyllt 12 år efter tidsbokning, eller walk in-vaccinering
 • för alla barn i åldern 5–11 år efter tidsbokning till särskilda vaccinationer för barn (man måste ha fyllt 5 år vid tidpunkten för vaccineringen).

Tredje vaccinationen

 • personer som fyllt 60 år och som på grund av sitt hälsotillstånd hör till någon riskgrupp, 3 månader efter den andra vaccindosen. Både efter tidsbokning och utan tidsbokning.
 • 18–59-åringar:
  • 4 månader efter den andra vaccindosen, efter tidsbokning
  • 5 månader efter den andra vaccindosen, walk in-vaccinering (antalet personer som kommer utan tidsbokning måste begränsas på grund av det stora antalet personer).

Fjärde boostervaccinet för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar 3–4 månader efter den tredje vaccindosen. Både efter tidsbokning och utan tidsbokning.

En minderårig kan själv besluta om vaccinering, om den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som ger vaccinet bedömer att den minderåriga på grundval av sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslut om sin egen vaccinering. Det finns inte någon åldersgräns för självbestämmanderätten, utan det görs en bedömning från fall till fall. Om den unga inte klarar av att själv besluta om vaccineringen eller om hen inte vill besluta om saken behövs ett samtycke av alla vårdnadshavare för vaccineringen: Samtyckesblankett, pdf

Vaccinationsställena och anvisningar för ankomsten till vaccinationsstället

Alla vaccinationsställen har både tider genom tidsbokning och utan tidsbokning.

Obs! Walk in-kunder ska förbereda sig på att stå i kö.

 • Varia i Sandkulla (Tennisvägen 1) mån.–fre. 8–16, walk in vardagar kl. 8–15. Tillgänglighetsanpassat vaccinationsställe.
 • Köpcentret Dixi vardagar 9.00–17.00, walk in vardagar kl. 9–16. Ingång från gatuplan mellan K-market och Burger King, 2 vån. eller köpcentret Dixis södra gavel. 2 vån.
 • Köpcentret Myyrmanni vardagar kl. 9.00–17.00, walk in vardagar kl. 9–16.
 • Köpcentret Jumbo vardagar kl. 9–17.00, walk in vardagar kl. 9–16. Förbindelsegången till Flamingo, 2 våningen.
 • Mårtensdals köpcentrum (Stenbergsvägen 4) vardagar kl. 8–16.00, walk in vardagar kl. 8–15.
 • Lumon lukios gymnastiksal, vardagar kl. 8–15 både genom tidsbokning och walk in-vaccinering.
 • Energia Areena i Myrbacka mån.–fre. 8–16, walk in vardagar kl. 8–15.

Föreslå för oss ett pop-up-vaccinationsställe genom att svara på en enkätfråga på våra webbsidor.

Vänligen observera att du kan bli tvungen att vänta utanför en stund innan du får komma in till vaccineringen, för att vi ska kunna hålla säkerhetsavstånden på 2 meter. Du får komma in på vaccinationsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, så vi rekommenderar att du inte kommer för tidigt till vaccinationsstället för att undvika köer.

Följeslagaren kan komma med in på vaccinationsstället endast om den person som vaccineras inte klarar sig ensam under vaccineringen. Själva vaccinationen med uppföljning tar omkring 15 minuter.

På vaccinationsstället ska du använda munskydd och iaktta en god handhygien.

Det är vår önskan att de följeslagare som anländer med bil ska vänta längre bort, för att undvika rusning på vaccinationsställets parkeringsplats.

Vandabor som tillfälligt vistas i en annan kommun kan låta vaccinera sig mot influensa- eller covid-19 i den kommunen utan särskild betalningsförbindelse för enskilda patienter, om kommunen i fråga kan erbjuda dessa vaccinationer. Beslut/betalningsförbindelse (på finska)

Tidsbokning

Vi rekommenderar elektronisk tidsbokning i första hand www.koronarokotusaika.fi. Elektronisk tidsbokning förutsätter stark identifiering.

Nu kan man också sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. Detta förutsätter en officiell fullmakt som kan utformas i webbtjänsten suomi.fi. Närmare information om tidsbokningstjänsten. En vårdnadshavare kan boka tid till vaccination för ett minderårigt barns räkning.

Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan bokningen göras per telefon som återuppringning på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16). Du kontaktas i allmänhet samma dag.

Telefonnumret till tidsbokningen är endast avsett för målgruppens tidsbokningar och inte för andra förfrågningar, för att linjen inte ska belastas.

Vid behov kan du avboka eller flytta din tidsbokning på webbsidan koronarokotusaika.fi.

Hemvårdens klienter får information om vaccinationerna av hemvårdens anställda.

De som bor på vårdhem har haft möjlighet att bli vaccinerade på vårdhemmet.

Om det är omöjligt för dig att komma till vaccinationsstället på grund av personliga förhinder, kan du be om att bli kontakta på adressen koronarokotus@vantaa.fi, eller kontakta oss via vår telefonservice. Beslut om vilka fortsatta åtgärder som behövs fattas från fall till fall.

Vaccination för personer som haft covid-19

Vi rekommenderar att de som med ett PCR-test bekräftats ha haft covid-19 och fått en vaccindos ska erbjudas en andra vaccindos som booster.

En andra dos:

 • rekommenderas för dem som fyllt 60 år och dem som hör till någon riskgrupp, då det gått 3–4 månader sedan den första vaccindosen eller sedan man haft covid-19, beroende på vilket som skett senast.
 • kan erbjudas alla som fyllt 18 år, då det gått 4–6 månader sedan den första dosen eller sedan man haft covid-19, beroende på vilket som skett senast.

Den andra vaccindosen verkar på samma sätt för dem som haft covid-19 som för personer som fått den tredje dosen och inte haft covid-19.

Med tanke på den skyddande effekten behöver den som haft covid-19 en andra dos 3–6 månader efter sjukdomen eller den första vaccindosen. Den andra dosen kan dock ges redan tidigare om den behövs, till exempel på grund av resande eller av andra vägande skäl. Den andra dosen kan då ges enligt den vanliga tiden på 6–12 veckor mellan doserna.

Om vaccinet ges kort efter att man haft sjukdomen, kan det ge upphov kraftigare reaktioner som är övergående, till exempel feber, huvudvärk, ont i muskler och leder.

Det är bra att komma ihåg att man i Finland får ett coronaintyg, om man bekräftats ha varit sjuk i covid-19 med ett PCR-test och fått en vaccindos.

EU:s coronaintyg ges nu till personer som haft covid-19 och fått en vaccindos

Vi rekommenderar starkt en tredje vaccindos för personer med brister i sitt immunförsvar, även om hen skulle ha haft covid-19. Andra behöver inte en tredje dos och de har haft covid-19 och fått två vaccindoser. Läs mer THL webbsidor

Vacciner som används

Som första vaccindos ges ett mRNA-vaccin, beroende på situationen: antingen BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax. Man strävar efter att genomföra hela vaccinserien med samma preparat, om det inte orsakat allvarliga reaktioner dvs. kontraindikationer. Till män under 30 år ges endast BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin.

Om mRNA-vaccinet inte kan användas som boostervaccin, till exempel på grund av allergi, ges Janssens vaccin, som är ett adenovirusvaccin. Detta måste man komma överens om på förhand i samband med tidsbokningen.

Vaccinationen är avgiftsfri för alla.

EU:s coronaintyg

EU:s coronaintyg består av tre olika intyg:

 • intyg över coronavaccination
 • intyg över negativt coronatestresultat
 • intyg över genomliden coronavirussjukdom

Läs mer om coronaintyget på THL:s webbsidor Ladda ner coronaintyget från Mina Kanta-sidor.

Till de personer som inte själva kan använda Mina Kanta-sidorna eller befullmäktiga någon annan person att använda dem för sin egen räkning, kan det skrivas ut ett pappersintyg vid hälsovården. Då ska man ta kontakt i god tid via ett Maisa-meddelanden eller hälsovårdens telefonservice. Personen som behöver intyget (t.ex. ett barn) ska vara med då intyget skrivs ut.

Du får intyget:

1) I första hand per post,

eller

2) Genom att hämta intyget antingen från Vandainfo i Dixi eller från den egna hälsostationen eller vaccinationsstället vid en på förhand överenskommen tidpunkt.

Om du upptäcker fel i ditt vaccinationsintyg eller om det inte skapats något intyg inom fem dygn efter att du fått vaccinationen, skicka en e-post med önskemål om att bli uppringd och dina kontaktuppgifter till koronarokotus@vantaa.fi

Kommunerna i huvudstadsregionen kan inte bevilja EU-coronavaccinationsintyg till personer som vaccinerats i tredje länder. De som fått vaccinet i en annan EU-medlemsstat får ett vaccinationsintyg från det land där de har fått vaccinet. Vaccinationsintygen i andra EU-stater är överensstämmande med Finlands vaccinationsintyg och fungerar enligt samma princip.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter