Hälsoundersökning på förhand för dem som är i uppbådsåldern

Enligt värnpliktslagen ska varje man i uppbådsåldern genomgå en hälsoundersökning på förhand före höstens uppbådsförrättningar.

Studerande i uppbådsåldern vid läroanstalter i Vanda

Undersökningen av studerande vid läroanstalter i Vanda sker vid läroanstalterna. Läroanstaltens studerandehälsovårdare kallar ungdomar i uppbådsåldern till en förhandshälsoundersökning vid den egna mottagningen och bokar i samband med hälsoundersökningen tid till läkare. Läkaren utför hälsoundersökningarna vid läroanstalterna.

Ungdomar i uppbådsåldern som studerar i andra kommuner

Ungdomar från Vanda som studerar på en annan ort bokar tid vid sin egen hälsostation. De får tid till hälsoundersökning hos en hälsovårdare vid sitt eget team. Efter hälsoundersökningen bokar hälsovårdaren tid till läkare eller så kan den uppbådspliktiga själv boka tid via tidsbokningen.

De som är i uppbådsåldern, men inte omfattas av studerandehälsovården

De vandabor i uppbådsåldern som inte studerar eller är inskrivna vid en läroanstalt bokar själv tid på sin egen hälsostation. De får tid till hälsoundersökning hos en hälsovårdare vid sitt eget team. Efter hälsoundersökningen bokar hälsovårdaren tid till läkare eller så kan den uppbådspliktiga själv boka tid via tidsbokningen.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter