Screening

Screening inom hälso- och sjukvården är en undersökning som är inriktad på befolkningen eller en viss befolkningsgrupp. Avsikten med screening är att hitta symtomfria personer som lider av den sjukdom som screeningen gäller eller ett förstadium till sjukdomen eller som har stor risk att insjukna i sjukdomen.

Screeningundersökningarna bildar en viktig del av främjandet av befolkningens välfärd och hälsa. Avsikten med screening är att förbättra prognosen och inleda behandling eller identifiera avvikelser i ett så tidigt skede som möjligt.

I enlighet med det riksomfattande screeningprogrammet ordnar Vanda¹:

Screeningen baserar sig på frivillighet: var och en bestämmer själv om att delta i screening. För att den som har kallats till screening ska kunna fatta ett medvetet beslut om deltagandet behöver hon tillräckligt med information om effekterna, nackdelarna och nyttan av screeningen. Man får information om screeningen i t.ex. kallelsebrevet eller på rådgivningen när det gäller screening under graviditeten eller via nedanstående länkar.

¹Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska en kommun i enlighet med det nationella screeningprogrammet ordna screening enligt det som sammanställts i förordningen om screening (Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010, Förordningen om screening 339/2011).

Mammografi

Vid mammografiscreening gör man en undersökning av brösten för att upptäcka eventuell bröstcancer i ett så tidigt skede som möjligt. Prognosen vid bröstcancer som upptäckts i ett tidigt skede är mycket god.

Staden kallar årligen kvinnor i Vanda i åldern 50–69 år till mammografiundersökningar. Om du hör till denna åldersgrupp får du en kallelse till mammografiundersökning vartannat år.

År 2022 kallas kvinnor i Vanda som är födda jämna år mellan 1954 och 1972 till mammografiscreening. De får en kallelse med posten enligt uppgifterna i befolkningsregistret.

Mammografiscreeningarna för Vandabor upphandlas av Terveystalo Oy. Undersökningsbesöket är avgiftsfritt för deltagarna.

  • Terveystalo Kamppi, Jakobsgatan 3, 2 vån. (Granithuset), 00100 Helsingfors
  • Terveystalo Keskuskatu, Centralgatan 7, 00100 Helsingfors
  • Terveystalo Tripla, Böle stationsplats 1 c, 5 vån., 00520 Helsingfors
  • Terveystalo Tikkurila, Banvägen 11, 7 vån., 01300 Vanda
  • Terveystalo Myyrmäki, Köpcentret Myyrmanni, 3 vån. Stenflisgränden 3, 01600 Vanda

Du kan skicka respons om serviceproducenten till adressen kirjaamo(at)vantaa.fi, skriv "mammografi" i ämnesfältet.

Ändring av bokade mammografitider samt förfrågningar

Du kan byta eller annullera en mammografitid som bokats färdigt åt dig.

Förfrågningar, ändringar av tider samt annulleringar, tfn 045 7734 9975 mån.–fre. kl. 8–20. Tider kan också ändras på webben enligt anvisningarna i kallelsen.

Personer som fått spärrmarkering ber vi ta kontakt per telefon för att få en tid till screeningen.

PAPA-screening

Genom cellprov, dvs. PAPA-screening, strävar man efter att upptäcka sådana förändringar i vävnaderna i livmoderhalsen som föregår cancer. Genom tidig behandling kan man förhindra att förändringarna utvecklas till cancer.

Staden kallar årligen kvinnor i Vanda i åldern 30–60 år till PAPA-screening. Om du hör till denna åldersgrupp får du en kallelse till PAPA-screening med fem års mellanrum.

Till screening kallas år 2022 kvinnor födda åren 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992 och 1997. De får en kallelse till screeningen med posten enligt uppgifterna i befolkningsregistret.

OBS. Om du omfattas av ett s.k. förbud mot att lämna ut uppgifter, kan inte dina adressuppgifter lämnas ut och du får inte någon kallelse till undersökningar. Du kan i sådant fall själv boka tid till undersökning vardagar kl. 8–15 på HUSLAB:s tidsbokningsnummer 09 471 86 800.

Screeningbesöket är avgiftsfritt för deltagarna. Provsvaret och eventuella kallelser till tilläggsundersökningar skickas till deltagarna i efterhand per brev.

Tidsbokning till PAPA-screening

Boka tid

PAPA-screeningen av vandbor sköts av HUSLAB, som har ett flertal provtagningslaboratorier på olika håll i huvudstadsregionen. Närmare information om undersökningen, tidpunkten och resultaten får du på HUSLAB:s sidor eller från numret 09 471 86800.

Du kan skicka respons om serviceproducenten till adressen kirjaamo(at)vantaa.fi, skriv "PAPA-screening" i ämnesfältet.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter