Preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningarna

På grund av coronaepidemin annulleras mottagningstiderna tills vidare. Vi utfärdar abortutlåtanden och förnyar recept.


Preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningen ger råd i frågor som gäller preventivmedel samt sexual- och reproduktiv hälsa.

I vilka frågor kan jag kontakta rådgivningen?

 • Att planera och påbörja användningen av preventivmedel och problem i anslutning till användningen.
 • Insättning och uttagning av spiraler
 • Insättning och uttagning av p-stavar
 • Frågor i anslutning till abort, dvs. avbrytande av havandeskap
 • Steriliseringsutlåtanden
 • Problem med barnlöshet
 • Sexualitet
 • Sexualhälsa och könssjukdomar

Preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningarna betjänar kvinnor och män i alla åldrar. Rådgivningarna har mottagning enligt tidsbokning. Besöken är avgiftsfria för klienterna.

Gratis preventivmedel för ungdomar

I Vanda stad står kommunen för kostnaderna för det första långtidsverkande preventivmedlet som en förmån av engångskaraktär. Ungdomar under 20 år får dessutom preventivmedel avgiftsfritt i nio månader. De som byter preventivmedel av medicinska orsaker får en tremånaders förpackning för behandlingsstart avgiftsfritt. Också kondomer och abortpiller finns att tillgå.

Gratisutdelningen av preventivmedel har koncentrerats till preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningarna. Gratisutdelningen berör endast dem som är skrivna i Vanda.

Gratis preventivmedel till ungdomar under 20 år

Vanda erbjuder alla ungdomar under 20 år gratis preventivmedel. Preventivmedelsalternativen är p-piller, p-ring, p-plåster eller långtidsverkande preventivmedel och kondomer.

Är du under 20 år och funderar på att börja använda preventivmedel?

 • Ring preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningen vardagar kl. 10–12.30, tfn 09 839 50030.
 • Du får en tid till mottagningen där användningen av preventivmedel planeras och påbörjas. Vi gör upp en vårdplan och kommer tillsammans överens om eventuella kommande besök.
 • Efter att vårdplanen har gjorts upp kan du i fortsättningen hämta de kostnadsfria förpackningarna från vilken preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning som helst:
 • tis. Björkby kl. 13–15
  ons. Dickursby kl. 13–15
  fre. Myrbacka kl. 12-14
 • Du behöver inte boka tid för att få gratis preventivmedel. Utdelningen sker enligt könummer.

Fr.o.m. 1.3.2019 får 20–24-åringar långverkande preventivmedel helt kostnadsfritt

Med långverkande preventivmedel avses hormonspiraler, preventivkapslar och kopparspiral. De som hellre använder p-piller eller vaginalring får också i fortsättningen en tre månaders startförpackning gratis, liksom även de som byter preventivmedel av medicinska skäl. Också kondomer och abortpiller finns att tillgå.

Att börja använda preventivmedel

Ungdomar som vill börja använda preventivmedel kan besöka en hälsovårdare eller sjukskötare, över 20-åringar en sjukskötare eller läkare. Det görs inte någon gynekologisk undersökning av ungdomar vid det första besöket. Samtliga besök hos preventivmedelsrådgivningen är avgiftsfria för klienterna.

Ungdomar under 20 år som börjar använda preventivmedel får också gratis preventivmedel för de första nio månaderna i samband med besöket. Valet av preventivmedel baserar sig på en intervju och klientens önskemål. Vid besöket mäts blodtryck, vikt och längd.

Skötaren ställer bl.a. följande frågor:

 • det egna hälsotillståndet, eventuella sjukdomar/läkemedel
 • hälsotillståndet hos pappa, mamma och syskon, eventuella sjukdomar
 • sjukdomar i släkten
 • gynekologisk historia: tidpunkten för första menstruationen, menscykel (= den tid som går från mensens första dag tills dagen innan nästa mens), blödningens längd, menssmärtor, datum för sista mensens första dag
 • rökning
 • alkoholanvändning
 • användning av droger

Verksamhetsställenas kontaktuppgifter

Preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningarnas telefonservice
vardagar kl. 10–12.30, tfn 09 839 50030

Klienter vid hälsostationerna i Myrbacka och Mårtensdal

Myrbacka preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning
Jönsasvägen 4
01600 Vanda

Klienter vid hälsostationerna i Björkby och Korso

Björkby preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning
Ny adress: Vårdträdsgränden 15, 1 vån. (till vänster om entrédörren, bakom glasdörren)
01360 Vanda

Klienter vid i Västerkulla, Håkansböle och Dickursby hälsostation

Dickursby preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning
Konvaljvägen 11 A
01300 Vanda
(ingång från Vallmovägen)

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter