Övriga hälsovårdstjänster

Öppettider sommaren 2020 inom social- och hälsovården i Vanda.

Hälsostationer och diabetesenheter tillhandahåller tjänster i anslutning till behandling av diabetes.

Preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen ger råd i frågor som gäller preventivmedel samt sexual- och reproduktiv hälsa.

Vårdartiklar underlättar för långtidssjuka personer att ta hand om sig själv och bo hemma.

En hälsoundersökning på förhand för personer i uppbådsåldern är obligatorisk för varje man i uppbådsåldern.

Tid kan bokas till hörselundersökning när det uppstår behov. Synvården kan i vissa fall bevilja betalningsförbindelse för glasögon.

Vaccinationer fås på den egna hälsostationen och specialvaccinationer på vaccinationsmottagningen för resenärer.

Med hjälp av screeningar undersöker man en viss befolkningsgrupp och försöker hitta symtomfria personer som lider av den sjukdom som screeningen gäller.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter