OBS! Västerkulla hälsostation har stängt 27.3.2019 p.g.a. utbildning för personalen

Jourpatienter och akut insjuknade får vård kl. 8–16 vid Håkansböle hälsostation, Galoppbrinken 4, 01200 Vanda.

Meddelande 18.3.2019

Hälsostationernas telefontjänst är överbelastad – återuppringningstjänsten är tills vidare ur bruk

Hälsostationernas telefontjänst på numret 09 839 50 000 svarar för tillfället på direkta telefonsamtal kl. 8–16. Du kan tills vidare tyvärr inte lämna begäran om återuppringning. Vi beklagar situationen. Rekrytering av mer personal till telefontjänsten pågår som bäst.

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer.

Pejas jourpoliklinik sköter dygnet runt akutpatienter som har insjuknat allvarligt.
Jouren vid Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda
p. 116 117

Brådskande vård ges utanför tjänstetid vid Pejas sjukhus vardagar kl. 16.00–8.00

veckoslut helger som infaller på en vardag (t.ex. midsommarafton).

Vid livshotande situationer, ring 112.

Vanda förnyar hälsostationernas telefonservice – servicens öppettider förlängs

Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar kommuninvånarna i alla frågor som gäller hälsan från och med 31.1.2019. Tjänsten är öppen från kl. 08.00 till 16.00 på vardagar. Läs mer.

Västerkulla hälsostation

Akuta sjukdomsfall

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Västerkulla hälsostation:

 • Sök dig till hälsostationen vardagar kl. 8–16.
 • Du kan ringa till tidsbokningen kl. 8–16, tfn 09 839 50000 eller komma till hälsostationen utan tidsbokning.
 • Du kommer väl ihåg att kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.
 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall:

 • Sök dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 116 117. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.
 • Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren. Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Vill du fråga om råd?

 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000.

Fråga hälsovårdaren

Samtalen till hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50000. Hälsovårdaren ger bland annat råd i frågor som rör levnadssätt, den mentala hälsan, diabetes, blodtryck och kolesterol. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning per telefon eller elektroniskt.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Västerkulla hälsostation kan också boka tid elektroniskt. Mottagnings- och telefontider till läkare, sjukskötare och hälsovårdare kan bokas elektroniskt. Den elektroniska tidsbokningen är avsedd för icke brådskande ärenden.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

 • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.

Behöver du vaccineras?

Hälsovårdarna har tisdagar kl. 8–9 vaccinationsmottagning utan tidsbokning. På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio, MPR), influensavaccin samt basvaccinationer för resenärer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett recept som du får av läkaren.

Obs! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på vaccinationsmottagningen för resenärer i Dickursby och Myrbacka.

Lär mer om vaccinationer för resenärer

Mät blodtrycket

På hälsostationen finns en egenvårdshörna för kontroll av blodtrycket. Mätaren får du av vaktmästaren.

Egenvårdshörna för INR-provtagning (Marevan-prov)

INR-provtagningen är öppen tisdagar kl. 12–14 utan tidsbokning (obs! endast INR, ingen annan provtagning), 1 vån.

Länsimäki health center

Urgent cases

Did you fall ill suddenly? Patients with no personal doctor can freely choose the day clinic where they want to go to among all the health centers in Vantaa. View the health centers’ queue situation.

Urgent care on weekdays at Länsimäki health center:

 • Go to the health center on weekdays from 8:00 to 16:00 without an advance appointment. Report for assessment of the need for care at the latest at 15:00.
 • Health counseling in Vantaa is available on weekdays from 8:00 to 16:00, tel. 09 839 10023

Urgent care in the evening, at night and over the weekend or in case of acute and severe illnesses:

 • Seek help at the around-the-clock health center on-call service at Peijas hospital (Sairaalakatu 1, 01400 Vantaa), tel. 09 471 67060

In case of an emergency, call 112.

Non-urgent cases

Would you like to book an appointment or inquire about your lab results?

Would you like to ask for advice?

 • Health counseling in Vantaa is available on weekdays from 8:00 to 16:00, tel. 09 839 10023

Ask a public-health nurse

 • Public-health nurses' phone consultation hours are from Monday to Friday: 12:00-13:00
 • tel. 09 8393 1790

Public-health nurses advise on issues related to lifestyles, diabetes, mental health, blood pressure, and cholesterol. You can make an appointment with a public-health nurse by phone or you can make an online appointment.

The deaf and the hearing impaired

Deaf and hearing-impaired Vantaa residents can make or cancel appointments by text messages. When making an appointment, a nurse may text questions clarifying the customer's situation.

 • Write your full name, identity number and reason for the appointment in the text message and send it to phone number 040 6314 345.

Do you need a vaccination?

Public-health nurses give vaccinations without appointment on Tuesdays from 8:00 to 9:00. We give the most common vaccines (tetanus D, polio, MMR) as well as basic vaccines for travelers (bring your own vaccines with you). The prescriptions for voluntary vaccines will be given by a doctor.

Note! Only Tikkurila and Myyrmäki health centers provide yellow fever vaccination and anti-malarial drugs.

Measure your blood pressure

You can measure your blood pressure yourself at the health center. The janitor will give you the measuring device.

INR sample (Marevan test)

INR samples are taken on Tuesdays from 12:00 to 14:00 without appointment (NOTE: only INR, no other samples will be taken), 1st floor.

From 19, June to 13 August, 2017 INR samples are taken on Tuesdays from 10:00 to 11:30 and from 12:00 to 14:00.

Nyheter

Twitter