Hälsostationernas telefonservice

OBS! Hälsostationernas telefonservice är överbelastad.

För närvarande svarar hälsostationernas telefonservices nummer 09 839 50 000 på direkta samtal mån–fre klockan 8–16. Du kan lämna i servicen begäran om återuppringning mån-fre klockan 8–14.

Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska. Välj sedan på basis av ditt ärende:

  • 1: om ditt ärende gäller tidsbokning, periodisk kontroll, undersökningsresultat, läkarutlåtanden, förnyande av recept, eller om du inte har ett akut besvär. Du kan lämna återuppringning. Vi svarar på din begäran om återuppringning så fort som möjligt, men i icke brådskande ärenden måste återuppringningen eventuellt uppskjutas till följande vardag.
  • 2: om ditt ärende gäller ett akut besvär eller dina symptom förvärrats. Återuppringningsmöjligheten fungerar endast om du valt alternativ 1

Mer information om att ringa hälsostationer här.

Mårtensdals hälsostation

Akuta sjukdomsfall

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Mårtensdal hälsostationen:

  • Sök dig till hälsostationen vardagar kl. 8–16.
  • Du kan ringa till tidsbokningen kl. 8–16, tfn 09 839 50000 eller komma till hälsostationen utan tidsbokning.
  • Du kommer väl ihåg att kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.
  • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall:

  • Sök dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 116 117. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.
  • Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren. Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Vill du fråga om råd?

  • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000.

Fråga hälsovårdaren

Samtalen till hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50000. Hälsovårdaren ger bland annat råd i frågor som rör levnadssätt, den mentala hälsan, diabetes, blodtryck och kolesterol. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning via teamens telefonnummer eller elektroniskt.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Mårtensdals hälsostation kan boka tid elektroniskt till sjukskötare, diabetesskötare samt familjeplaneringsrådgivning. Patienter som inte har någon husläkare kan också boka tid till läkarmottagningen elektroniskt.

Diabetesenheten och familjeplaneringsenheten ligger vid Myrbacka hälsostation (Jönsasvägen 4). E-tjänsterna är avsedda för icke brådskande ärenden.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

  • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.

Hjälp vid missbruksproblem

Om du själv eller någon närstående har ett beroendeproblem som oroar dig kan du fråga råd av en erfarenhetsexpert inom missbrukararbetet. Erfarenhetsexperten har själv brottats med liknande problem och har utbildat sig för att hjälpa andra som befinner sig i motsvarande situation. Du kan boka tid till erfarenhetsexpertens mottagning måndagar, tisdagar och fredagar kl. 12-13, tfn 050 318 1649 eller boka tid på webben.

Behöver du vaccineras?

Vaccinationer ges utan tidsbokning tisdagar kl. 14-15 vid hälsovårdarnas mottagning i 6 våningen. På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio, MPR) samt basvaccinationer för resenärer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett recept som du får av läkaren.

Obs! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på vaccinationsmottagningen för resenärer i Dickursby och Myrbacka.

Lär mer om vaccinationer för resenärer

Mät blodtrycket

Egenkontrollhörnan för mätning av blodtrycket finns på hälsostationens 4 våning. Vår personal hjälper vid behov.

Hudförändringsmottagningen

På polikliniken för hudförändringar kan du visa upp ett misstänkt födelsemärke. På mottagningarna bedöms enskilda hudförändringar, däremot inte eksem eller koppor och blåsor.

Du kan också visa upp hudproblem på mottagningen i samband med ett läkarbesök samt i brådskande fall på dagpolikliniken

Nyheter

Twitter