Mårtendals hälsåstation

Mårtendals coronahälsåstation

Mårtensdals hälsostation börjar fungera som epidemihälsostation från och med onsdag 18.3.2020.

Mårtensdals hälsostation kommer att fungera som epidemihälsostation i Vanda för patienter med koronavirussymptom (symtom i luftvägarna). Patienterna hänvisas till Mårtensdals hälsostation via hälsostationernas telefonservice på numret 09 839 50 000 (mån.–fre. kl. 8–16). Övriga tider kan man ringa jourhjälpen tfn 116 117.

I telefonservicen gör en yrkesperson inom social- och hälsovården en bedömning av vårdbehovet och bokar en läkartid för patienten om det behövs. Man kan inte komma till Mårtensdals hälsostation utan tidsbokning. Detta på grund av patientsäkerhetsskäl och för att minimera smittoriskerna. Mårtensdals hälsostation finns på adressen Bredängsvägen 3, 4 vån., 01620 Vanda.

Det är viktigt att inte belasta Jourhjälpstjänsten i onödan, för att de personer som behöver brådskande vård ska få snabbare hjälp. Kontakta Jourhjälpen bara om hälsotillståndet är sådant att anvisningarna för egenvård inte räcker till. Misstanke om coronavirussmitta är inte längre en orsak att ringa Jourhjälpen eller hälsostationerna.

Patienter, som vanligtvis besöker Mårtendals hälsåstation

Patienter med andra ärenden som vanligtvis besöker Mårtensdals hälsostation hänvisas till de övriga hälsostationernas dagpolikliniker.

Avvikelser i hälsostationernas verksamhet

Misstänker du coronavirus?

Misstänker du coronavirus

Hälsostationernas telefonservice

För närvarande svarar hälsostationernas telefonservices nummer 09 839 50 000 på direkta samtal mån–fre klockan 8–16.

Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska. Välj sedan på basis av ditt ärende:

  • 2: om ditt ärende gäller ett akut besvär eller dina symptom förvärrats.

Mer information om att ringa hälsostationer här.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter