Korso hälsocenter är stängt onsdag den 18.9.2019 från 11 till 16.

I brådskande fall kontakta Koivukylä hälsocenter från 10 till 16 (recept förnyas inte).

Korso rådgivningsmottagningen och laboratoriet fungerar normalt.

Hälsostationernas telefonservice

OBS! Hälsostationernas telefonservice är överbelastad.

Från torsdag till fredag 19.9.-20.9. kan man inte lämna begäran om återuppringning.

Från måndag till onsdag 23.-25.9.2019 kan man lämna begäran om återuppringning endast kl.8–12.

På torsdag 26.9. och fredag 27.9. kan man inte lämna begäran om återuppringning.

För närvarande svarar hälsostationernas telefonservices nummer 09 839 50 000 på direkta samtal mån–fre klockan 8–16. Du kan lämna i servicen begäran om återuppringning mån-fre klockan 8–14.

Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska. Välj sedan på basis av ditt ärende:

  • 1: om ditt ärende gäller tidsbokning, periodisk kontroll, undersökningsresultat, läkarutlåtanden, förnyande av recept, eller om du inte har ett akut besvär. Du kan lämna återuppringning. Vi svarar på din begäran om återuppringning så fort som möjligt, men i icke brådskande ärenden måste återuppringningen eventuellt uppskjutas till följande vardag.
  • 2: om ditt ärende gäller ett akut besvär eller dina symptom förvärrats. Återuppringningsmöjligheten fungerar endast om du valt alternativ 1

Mer information om att ringa hälsostationer här.

Korso hälsostation

Akuta sjukdomsfall

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Korso hälsostation:

  • Sök dig till hälsostationen vardagar kl. 8–16.
  • Du kan ringa till tidsbokningen kl. 8–16, tfn 09 839 50000 eller komma till hälsostationen utan tidsbokning.
  • Du kommer väl ihåg att kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.
  • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall

  • Sök dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 09 471 67060. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.
  • Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren. Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Fråga hälsovårdaren

Samtalen till hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50000. Hälsovårdaren ger bland annat råd i frågor som rör levnadssätt, den mentala hälsan, diabetes, blodtryck och kolesterol. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning via vårdteamens telefonnummer.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

  • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Korso hälsostation kan även boka tid elektroniskt. På webben kan tider bokas till sjukskötare, diabetesskötare, familjeplaneringsrådgivningen samt läkarens telefonmottagning.

Diabetesenheten och familjeplaneringsenheten ligger vid Björkby hälsostation (Vårdträdsgränden 15). Socialservicens e-tjänster är avsedda för icke brådskande ärenden.

Hjälp vid missbruksproblem

Om du själv eller någon närstående har ett beroendeproblem som oroar dig kan du fråga råd av missbrukarvårdaren vid Korso hälsostation. Du kan boka tid till missbrukarvårdarens mottagning genom att ringa respektive teams telefonnummer.

Behöver du vaccineras?

Vaccinationer ges utan tidsbokning torsdagar kl. 8–9, mottagning vid aula 2. På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio, MPR) samt frivilliga vaccinationer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett recept som du får av läkaren.

Obs! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på vaccinationsmottagningen för resenärer i Dickursby och Myrbacka.

Lär mer om vaccinationer för resenärer

Mät blodtrycket

Egenvårdshörnan för mätning av blodtrycket finns invid rum 21, i slutet av entrékorridoren. Vår personal hjälper vid behov.

Nyheter

Twitter