Dickursby hälsostation

Influensavaccineringen inleds 14.11.2020

I år utförs vaccinationerna ENDAST med tidsbokning på grund av coronasituationen.

Gå in via huvudentrén då du kommer för att vaccineras. Vaccinationsställena är utspridda på olika håll i byggnaden. Kom ihåg att ta med dig ett eget mun-nässkydd.

Om du bokat tid till:

 • VAN TIK MAISA 1; Vaccinationsställe team 1, 2 vån.
 • VAN TIK MAISA 2; Vaccinationsställe 3 vån. Följ den blå linjen på golvet.
 • VAN TIK MAISA 3; Vaccinationsställe team 3, 2 vån.
 • VAN TIK MAISA 4; Vaccinationsställe team 4, 2 vån.
 • VAN TIK 1 INFLUENSA; Vaccinationsställe 3 vån. Följ den blå linjen på golvet.

När du kommer till vaccineringen:

 • Ta på dig ett plagg som lätt kan tas av (inte skjortblus/hängslen).
 • Ta av dig kappan/rocken i god tid innan du går in i rummet, ta fram ditt FPA-kort.
 • Stanna kvar på hälsostationen i 15 min. efter vaccinationen.
 • Gå ut via C-trappan, följ skyltarna på plats.
 • Tyvärr ordnas ingen kaffeservering i år.

Välkommen!

Hälsostationernas telefonservice är hårt belastad för tillfället

Vi svarar på direkta samtal varje vardag kl. 8–16.

Det går att lämna begäran om återuppringning vardagar mellan klockan 8–10.

Vid icke brådskande ärenden rekommenderar vi att du använder den elektroniska symptombedömningen eller lämnar ett meddelande via portalen maisa.fi.

Måndagar och de första timmarna på morgonen är telefonservicens telefonköer som längst. Om ditt ärende inte är mycket brådskande, ber vi dig undvika att ringa under de första timmarna som telefonservicen har öppet på morgonen.

Vi beklagar situationen.

Influensavaccinationer vid hälsovårdsservicen i Vanda år 2020–2021

Vaccinationer ges i år endast genom tidsbokning.

Tidsbokningen för influensavaccinationer är överbelastad vilket kan orsaka dröjsmål i återuppringningstjänsten. Vi beklagar situationen.

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om dina symptom är lindriga, kan du själv boka en tid för coronatest ovan. Läs mer här. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.

Akuta sjukdomsfall

Information om coronaviruset samt förebyggande åtgärder

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Dickursby hälsostation:

Kom till hälsostationen:

 • Uppsök hälsostationen på morgonen kl. 8–11.15 och ta ett könummer till det egna teamets jour.
 • På eftermiddagen kl. 12–16 sköts patienter som behöver omedelbar vård med könummer i team 3.

Eller boka tid:

 • Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000
 • Du kommer väl ihåg att kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall:

 • Söka dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 116 117. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.
 • Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren. Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid?

Vill du höra dig för om laboratoriesvar?

 • Du kan be att få undersökningsresultat från tidsbokningsnummer 09 839 50 000 vardagar kl. 8–16.

Vill du fråga om råd?

 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50 000.

Fråga hälsovårdaren

Samtalen till hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50000. Hälsovårdarna hjälper bland annat i frågor som rör levnadssätt, diabetes, kolesterol och minnestest samt ger laboratoriesvar. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning under telefontiden eller elektroniskt.

Elektronisk tidsbokning

Vid Dickursby hälsostation är det möjligt boka tid elektroniskt. Mottagnings- och telefontider till läkare, sjukskötare och hälsovårdare kan bokas elektroniskt. Den elektroniska tidsbokningen är avsedd för icke brådskande ärenden.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

 • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.

Den reumatologiska vården

Husläkarna har hand om reumapatienternas vård på hälsostationerna. Vid Dickursby och Myrbacka hälsostationer verkar dessutom reumatologiska enheter. Husläkaren har möjlighet att konsultera enhetens specialist i reumatologi.

Dickursby reumaenhet betjänar mellersta och norra Vanda medan enheten i Myrbacka betjänar västra Vanda. Kontakten med reumaenheten sköts via teamet vid den egna hälsostationen. För reumaenheten behövs läkarremiss.

Behöver du vaccineras?

Basvaccinationer ges på sjukskötarmottagningen. Du kan boka tid via teamens telefonnummer ellerelektroniskt.

Vid Dickursby hälsostation verkar dessutom en vaccinationsmottagning för resenärer gemensam för alla Vandabor. Vid vaccinationsmottagningen får du bl.a. vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax.

Mät blodtrycket

Dickursby hälsostations egenvårdshörna för kontroll av blodtrycket ligger på 2 våningen.

Hudförändringsmottagningen

På polikliniken för hudförändringar kan du visa upp ett misstänkt födelsemärke. På mottagningarna bedöms enskilda hudförändringar, däremot inte eksem eller koppor och blåsor.

Du kan också visa upp hudproblem på mottagningen i samband med ett läkarbesök samt i brådskande fall på dagpolikliniken

Avvikelser i hälsostationernas verksamhet

Hälsostationernas telefonservice

För närvarande svarar hälsostationernas telefonservices nummer 09 839 50 000 på direkta samtal mån–fre klockan 8–16.

Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska. Välj sedan på basis av ditt ärende:

 • 2: om ditt ärende gäller ett akut besvär eller dina symptom förvärrats.

Mer information om att ringa hälsostationer här.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter