Björkby hälsostation

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om dina symptom är lindriga, kan du själv boka en tid för coronatest ovan. Läs mer här. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.

Alla hälsostationstjänster fungerar genom tidsbokning

På grund av coronasituationen kan du uträtta ärenden på hälsostationen endast genom tidsbokning.

 • Håkansböle och Västerkulla hälsostationer 09 839 35928
 • Korso och Björkby hälsostationer 09 839 35923
 • Mårtensdals hälsostation 09 839 35924
 • Myrbacka hälsostation 09 839 35925
 • Dickursby hälsostation 09 839 35926

Om du har infektionssymtom (feber, hosta, snuva, halsont osv.), och behöver professionell hjälp ska du ringa infektionsmottagningarnas nummer 09 839 50070, vardagar kl. 8–18 och på veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag kl. 9–16.

Under telefonsamtalet bedöms ditt vårdbehov och fortsatt vård planeras, om det behövs bokas en mottagningstid, du får anvisningar för egenvård eller ett sjukintyg skrivs ut. Mårtensdals hälsostation tar emot personer med infektionssymtom fram till den 30 september. Från och med den 1 oktober 2021 får Vandabor med infektionssymtom vård på fem olika hälsostationer:

 • Korso hälsostation
 • Björkby hälsostation
 • Mårtensdals hälsostation
 • Myrbacka hälsostation
 • Dickursby hälsostations infektionsmottagning

Icke brådskande ärenden

 • Ange dina symptom i webbtjänst. Vi kontaktar dig inom två vardagar.
 • Misstänker du coronavirus och du bara har lindriga symptom, kan du själv boka tid för provtagning via Coronaguiden, eller så kan du ringa coronalinjen som betjänar vardagar kl. 8–18 och under veckoslut kl. 9–16 på numret 09 839 50070.
 • Kontaktsätt för hörselskadadeI
 • I icke brådskande ärenden (till exempel periodiska kontroller, förfrågan om provsvar, läkarutlåtanden eller förnyelse av recept) kan du lämna begäran om återuppringning kl. 8–12 på din egen hälsostations telefonnummer.
 • I icke-brådskande ärenden betjänas du av
  • farmaceuter (i frågor som gäller medicinering eller förnyelse av recept)
  • hälsovårdare (diabetes med tablettbehandling, astma, blodtryckssjukdom, eller om du bokar tid till minnesundersökning, livsstilshandledning eller hälsokontroll för arbetslösa)
  • fysioterapeuter (besvär i stöd- och rörelseorganen såsom rygg-, nack-, knä- eller axelvärk),
  • sjukvårdare och närvårdare i övriga ärenden (som tidsbokning till läkare och skötare, handledning och rådgivning)

Brådskande ärenden under coronaepidemin i andra ärenden som inte har någon anknytning till corona

 • Om du har ett akut besvär och behöver brådskande vård kan du ringa numret till din egen hälsostation kl. 8–16. I brådskande ärenden kan du lämna begäran om återuppringning kl. 8–10.
 • Jour och hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Ge respons om den nya telefontjänsten

Vandaborna har nu tillgång till en ny responskanal, asiakaspalaute.puhelinpalvelut@vantaa.fi, med vilken du kan ge respons och komma med utvecklingsidéer som gäller hälsostationernas nya telefontjänst.

Via responskanalen kan du till exempel ge respons om hur väl telefonmenyerna fungerar. På detta sätt får vi i realtid respons bland annat om hur menyerna och återuppringning fungerar och utifrån responsen vi fått kan vi göra ändringar i verksamheten.

Vi svarar inte på responsen. Kanalen lämpar sig inte som responskanal i vårdrelaterade frågor.

Att sköta andra ärenden vid hälsostationen

Via Maisa kan du inte boka tid till sjuk- eller hälsovårdare, vårdare inom familjeplaneringen eller till akutläkare för barn. (Du kan boka tid till en psykiatrisk sjukskötare och apotekare.)

Jour för barn utanför tjänstetid

Barn och unga i Vanda under 16 år som hastigt insjuknat vårdas i första hand under vardagar klo 8–16 på den egna hälsostationen och efter kl. 16 på samjouren vid Nya barnsjukhuset.

Vård av barn och unga vardagar kl. 8–16 på den egna hälsostationen.

HUSLAB betjänar dig från och med 30.3 via tidsbokning

 • Boka tid i nätet: HUSLAB eller tfn 09 471 86800 (mån.–fre. kl. 7.30–15.30).
 • Kom till laboratoriet först strax innan den tid som du bokat
 • Kom gärna ensam, utan följeslagare, om det är möjligt.
 • Jourpatienter och de som lämnar in provburkar betjänas fortfarande med könummer
 • Ändringarna har gjorts för att värna om din säkerhet

Myrbacka hälsostation och röntgen

OBS! Myrbacka röntgen har stäng fri. 20.8.2021

 • Vardagar må-to kl. 8–14.30, fr kl. 8-13: endast patieter, som har inte luftvägssymtom eller misstanke om coronavirusinfektion eller coronavirusinfektion.
 • Vardagar må-to kl. 14.30-15.30 och fr kl. 13-14: endast patienter, som har luftvägssymtom eller mistanke om coronavirusinfektion eller coronavirusinfektion
 • Toaletter är inte i bruk på eftermiddagen

Björkby hälsostation

Akuta sjukdomsfall

Information om coronaviruset samt förebyggande åtgärder

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Björkby hälsostation:

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall:

 • Sök dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 116 117. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.
 • Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren.Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Ring 112 i nödsituationer.

Sjukskötarjour utan tidsbeställning

Du kan utan tidsbeställning besöka dejourerande sjukskötarens mottagning i följande ärenden:

 • akuta sår, lindrigare olycksfall, bett
 • om du är blodtryckspatient med klara symptom
 • om du misstänker könssjukdom
 • intyg för förälder om vård av sjukt barn
 • behov av kortvarig sjukledighet: magsjuka, förkylning, diagnosticerad migrän

Obs! Svalg- och urinprov tas inte vid Björkby hälsostation. Kontakta hälsostationen vid behov. Provtagningen sker med remiss vid HusLab.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Fråga hälsovårdaren

Samtalen till hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till tidsbokningsnummer 09 839 35923. Hälsovårdaren ger bland annat råd i frågor som rör levnadssätt, den mentala hälsan, diabetes, blodtryck och kolesterol. Du kan boka tid till hälsovårdarens mottagning genom att ringa respektive teams telefonnummer.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Björkby hälsostation kan boka tid elektroniskt till sjukskötare, diabetesskötare, familjeplaneringsrådgivning samt läkarens telefonmottagning. Den elektroniska tidsbokningen är avsedd för icke brådskande ärenden.

Vid Björkby hälsostation verkar också hälsocentralens barnläkarmottagning som omfattar hela Vanda och riktar sig till barn i åldern 0–6 år. Mottagningstider bokas elektroniskt. Hälsocentralens barnläkarmottagning är belägen i B-trappan, 2 vån., väntrum 3.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

 • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.

Hjälp vid missbruksproblem

Om du själv eller någon närstående har ett beroendeproblem som oroar dig kan du fråga råd av en erfarenhetsexpert inom missbrukararbetet. Du kan boka tid till missbrukarvårdarens mottagning per telefon måndagar–fredagar kl. 8–12, tfn 09 839 37402.

Behöver du vaccineras?

Vaccinationer ges utan tidsbokning fredagar kl. 8–9. Du hittar mottagningen vid väntrum 4, ta könummer i väntrummet.

På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio) samt basvaccinationer för resenärer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett recept som du får av läkaren.

Obs! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på vaccinationsmottagningen för resenärer i Dickursby och Myrbacka.

Mät blodtrycket

Vid hälsostationen i aula 1 (till höger om hissarna) finns en egenkontrollhörna där du själv kan mäta blodtrycket.

Hudförändringsmottagningen

På polikliniken för hudförändringar kan du visa upp ett misstänkt födelsemärke. På mottagningarna bedöms enskilda hudförändringar, däremot inte eksem eller koppor och blåsor.

Du kan också visa upp hudproblem på mottagningen i samband med ett läkarbesök samt i brådskande fall på dagpolikliniken

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter