Meddelande 12/08/2020

Inkommande samtal besvaras kl. 8–16. Tills vidare kan man inte lämna önskemål om återuppringning

Att ringa till hälsostationen

...

Beakta nedanstående när du ringer hälsostationerna. Ta helst kontakt med hälsostationen genast på morgonen om det gäller något akut. Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar kommuninvånarna i alla frågor som gäller hälsan.

Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar dig vardagar kl. 8–16. Du kan ringa numret i alla frågor som gäller din hälsa. På numret ges också rådgivning och ditt vårdbehov bedöms.

  • Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska.
  • Välj nummer utifrån ditt ärende:

Välj 1 om du misstänker att du själv eller någon av dina närmaste har smittats av coronaviruset.
Välj 2 om du har ett akut besvär eller behöver brådskande vård. Ring 112 i nödsituationer.
Välj 3. Om ditt ärende gäller tidsbokning, periodisk kontroll, undersökningsresultat, läkarutlåtanden, förnyande av recept. Återuppringningsmöjlighet måndag–fredag kl. 8–12.

  • Vi svarar på begäran om återuppringningar så fort som möjligt, men i icke brådskande ärenden måste återuppringningen eventuellt uppskjutas till följande vardag.

Att köa

  • Om du inte lämnat en begäran om återuppringning och avbryter samtalet under köandet, förlorar du din köplats. Den som ringer ett nytt samtal hamnar alltså alltid sist i telefonkön.

Avgifter

  • För köandet debiteras lokalsamtalsavgift (lsa) eller mobilsamtalsavgift (msa).
  • Mobilsamtalsavgiftens storlek beror på det avtal som den som ringer har med sin operatör.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter