Att ringa till hälsostationen

Beakta nedanstående när du ringer hälsostationerna. Ta helst kontakt med hälsostationen genast på morgonen om det gäller något akut. Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar kommuninvånarna i alla frågor som gäller hälsan.

Så ringer du till hälsostationen

 • Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar dig vardagar kl. 8–16. Du kan ringa numret i alla frågor som gäller din hälsa. På numret ges också rådgivning, och ditt vårdbehov bedöms.
 • Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska.
 • Välj sedan på basis av ditt ärende:
  1: om ditt ärende gäller tidsbokning, periodisk kontroll, undersökningsresultat, läkarutlåtanden, förnyande av recept, eller om du inte har ett akut besvär
  2: om ditt ärende gäller ett akut besvär eller dina symptom förvärrats
 • Du kan undvika att köa och lämna en begäran om att bli uppringd när du hör det inspelade meddelandet om återuppringning. Återuppringningsmöjligheten fungerar endast om du valt alternativ 1.
 • Du kan lämna en begäran om återuppringning måndag–fredag kl. 8–14.
 • Vi svarar på din begäran om återuppringning så fort som möjligt, men i icke brådskande ärenden måste återuppringningen eventuellt uppskjutas till följande vardag.

Att köa

 • Om du inte lämnat en begäran om återuppringning och avbryter samtalet under köandet, förlorar du din köplats. Den som ringer ett nytt samtal hamnar alltså alltid sist i telefonkön.

Avgifter

 • För köandet debiteras lokalsamtalsavgift (lsa) eller mobilsamtalsavgift (msa).
 • Mobilsamtalsavgiftens storlek beror på det avtal som den som ringer har med sin operatör.