Att ringa till hälsostationen

Beakta nedanstående när du ringer hälsostationerna. Ta helst kontakt med hälsostationen genast på morgonen om det gäller något akut. Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar kommuninvånarna i alla frågor som gäller hälsan.

Undvik att köa - använd dig av återuppringning

  • Du kan undvika att köa och lämna en begäran om återuppringning när du hör det inspelade meddelandet om återuppringning.
  • Du kan lämna en begäran om återuppringning mån.–fre. kl. 8–12.
  • Du ställs inte sist i kön även om du ber om att bli återuppringd utan samtalen sköts i ordningsföljd.

Att köa

  • Observera att om du vill stanna i telefonkön kan du köa i 60 minuter efter vilket samtalet avbryts.
  • Om du inte lämnat en begäran om återuppringning och avbryter samtalet under köandet, förlorar du din köplats. Den som ringer ett nytt samtal hamnar alltså alltid sist i telefonkön.

Avgifter

  • För köandet debiteras lokalsamtalsavgift (lsa) eller mobilsamtalsavgift (msa).
  • Mobilsamtalsavgiftens storlek beror på det avtal som den som ringer har med sin operatör.

Nyheter

Twitter