Att ringa till hälsostationen

Beakta nedanstående när du ringer hälsostationerna. Ta helst kontakt med hälsostationen genast på morgonen om det gäller något akut.

Undvik att köa - använd dig av återuppringning

  • Du kan undvika att köa och lämna en begäran om återuppringning när du hör det inspelade meddelandet om återuppringning.
  • Du kan lämna en begäran om återuppringning mån.–fre. kl. 8–12.
  • Vi ringer upp dig under samma dag på det nummer som du lämnat.
  • Du ställs inte sist i kön även om du ber om att bli återuppringd utan samtalen sköts i ordningsföljd.

Att köa

  • Observera att om du vill stanna i telefonkön kan du köa i 60 minuter efter vilket samtalet avbryts.
  • Om du inte lämnat en begäran om återuppringning och avbryter samtalet under köandet, förlorar du din köplats. Den som ringer ett nytt samtal hamnar alltså alltid sist i telefonkön.

Avgifter

  • För köandet debiteras lokalsamtalsavgift (lsa) eller mobilsamtalsavgift (msa).
  • Mobilsamtalsavgiftens storlek beror på det avtal som den som ringer har med sin operatör.