Hälsostationer

Meddelande 18.3.2020
Avvikelser i hälsostationernas verksamhet

Misstänker du coronavirus?

Epäiletkö koronaa?

Ange dina symptom i webbtjänsten så får du råd baserade på dina svar. Vi kontaktar dig inom om ditt hälsotillstånd kräver det.

Avvikelser i verksamheten vid Korso hälsostation

Verksamheten vid Korso hälsostation begränsas till 21.2.2020:

Jouren vid Korso hälsostation placerar patienter i kö undantagsvis endast fram till kl. 15.

Vi erbjuder också patienterna betalningsförbindelser till privata läkarstationer.

Eftersom det för tillfället råder brist på personal vid Korso hälsostation, måste verksamheten vid hälsostation därför begränsas.

Vi beklagar situationen.

OBS! Hälsostationernas telefonservice är överbelastad.

  • Måndag till onsdag kl. 8-12 kan man lämna begäran om återuppringning.
  • Torsdag till fredag kan man inte lämna begäran om återuppringning.

Hälsostationerna håller normalt öppet måndagar–fredagar kl. 8–16.

Vi besvarar direkta telefonsamtal måndag–fredag kl. 8–16. Du kan lämna i servicen begäran om återuppringning mån.-fre. klockan 8–14.

Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska. Välj sedan på basis av ditt ärende:

  • 1: om ditt ärende gäller tidsbokning, periodisk kontroll, undersökningsresultat, läkarutlåtanden, förnyande av recept, eller om du inte har ett akut besvär. Du kan lämna återuppringning. Vi svarar på din begäran om återuppringning så fort som möjligt, men i icke brådskande ärenden måste återuppringningen eventuellt uppskjutas till följande vardag.
  • 2: om ditt ärende gäller ett akut besvär eller dina symptom förvärrats. Återuppringningsmöjligheten fungerar endast om du valt alternativ 1

Mer information om att ringa hälsostationer här.

Du kan välja vilken dagpoliklinik du går till

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer.

I ärenden som inte är brådskande, sök dig till din egen hälsostation.

Om du har en egen husläkare, sök dig alltid till din egen hälsostation (också i brådskande ärenden).

Om du inte är bosatt i Vanda, men har valt någon av Vandas hälsostationer som din egen hälsostation, använd även i fortsättningen endast denna hälsostation som du från början skriftligen valt som din egen hälsostation (även i brådskande ärenden).

Tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar kommuninvånarna i alla frågor som gäller hälsan. Tjänsten är öppen från kl. 08.00 till 16.00 på vardagar.

Vid hälsostationen får du brådskande vård vardagar under tjänstetid. Ta helst kontakt med hälsostationen genast på morgonen om det gäller något akut.

Vid hälsostationen har du också tillgång till icke brådskande läkar-, sjukskötar- och hälsovårdartjänster. Den egna hälsostationen är förstahandsalternativet då du behöver vård.

Dessutom har hälsostationen tjänster för vilka det krävs remiss, såsom depressions- och missbrukarmottagningar samt diabetesskötarnasmottagning, rehabiliterings- och terapitjänster samtpreventiv- och familjeplaneringsrådgivningar. Hälsostationerna har också hand om hörselundersökningar och synvård, vaccinationer samt vårdartiklar och hjälpmedel.

Brådskande vård ges utanför tjänstetid, och vid allvarliga sjukdomsfall dygnet runt, vid Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda, tfn 116 117. Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren. Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Om du råkar i en nödsituation, ring nödcentralen tfn 112.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Hälsovårdaren kan i samband med tidsbokningen skicka mer ingående frågor per sms om hur du mår.

• Skriv ditt fullständiga namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.