Hälsostationer

Hälsostationernas telefonservice är hårt belastad för tillfället

Vi svarar på direkta samtal varje vardag kl. 8–16.

Det går att lämna begäran om återuppringning vardagar mellan klockan 8–10.

Vid icke brådskande ärenden rekommenderar vi att du använder den elektroniska symptombedömningen eller lämnar ett meddelande via portalen maisa.fi.

Måndagar och de första timmarna på morgonen är telefonservicens telefonköer som längst. Om ditt ärende inte är mycket brådskande, ber vi dig undvika att ringa under de första timmarna som telefonservicen har öppet på morgonen.

Vi beklagar situationen.

Influensavaccinationer vid hälsovårdsservicen i Vanda år 2020–2021

Vaccinationer ges i år endast genom tidsbokning.

Tidsbokningen för influensavaccinationer är överbelastad vilket kan orsaka dröjsmål i återuppringningstjänsten. Vi beklagar situationen.

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om dina symptom är lindriga, kan du själv boka en tid för coronatest ovan. Läs mer här. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.

Alla hälsostationer går in för tidsbokning från och med 1.4

På grund av coronaepidemin kan du från och med 1.4.2020 uträtta ärenden på hälsostationen endast genom tidsbokning. Vid icke brådskande och brådskande ärenden kan du ringa tfn 09 839 50 000. Återuppringningen är i bruk kl. 8–12.

Vem testas för coronavirus?

Den behandlande läkaren fattar beslut om laboratorieundersökningar. Personer som söker sig till hälso- och sjukvården hänvisas till test om de har symtom som tyder på coronavirusinfektion.

Se också: Kriterier för provtagning på HUS område

Icke brådskande ärenden under coronaepidemin

Brådskande ärenden under coronaepidemin

Coronatelefonen öppettid

Hälsostationernas telefonservice tfn: 09 839 50 000/coronalinjen

Coronalinjen betjänar personer med coronasymptom mån.–fre. kl. 8–18 och lör.–sön. kl. 9–18.

Symtomkriterier: börjat inom 14 dygn innan man uppsökt vård

 • akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinne ) eller
 • diarré eller magsmärtor utan annan uppenbar orsak.

Till coronalinjen kan man också lämna begäran om återuppringning. En vårdare vid telefonservicen bedömer din situation och skriver vid behov en remiss till coronatest eller hänvisar dig till läkarmottagningen vid epidemihälsostationen.

Under veckoslut betjänar hälsostationernas telefonservice endast vid bedömning av symptom i anslutning till misstankar om coronavirus.

Meddelande om resultaten från coronavirustest och annullering av en tid för testning

Om du har varit på coronavirustest, vänta tills hälsovården kontaktar dig om testresultaten. Om resultatet är negativt skickas ett textmeddelande till dig. Om resultatet är positivt får du meddelande per telefon.

Om du varit på coronavirustest någon annanstans och vill annullera provtagningstiden, kan du annullera tiden genom att skicka ett textmeddelande på numret 040 574 4555. Observera att det är bra att gå på testning även om dina symptom har lättat.

Mårtensdals hälsostation är nu coronahälsostation

Rådgivningsnummer vid frågor om coronaviruset för alla Vandabor

 • Telefonrådgivning tfn 09 8395 0070, vardagar kl. 8–15.30.
 • Ring numret om du
 • funderar på hur coronaviruset påverkar din vardag
 • misstänker att du har blivit utsatt för viruset
 • tror att du har blivit smittad utgående från de symptom du har

Att sköta andra ärenden vid hälsostationen

 • Via Maisa kan du inte boka tid till sjuk- eller hälsovårdare, vårdare inom familjeplaneringen eller till akutläkare för barn. (Du kan boka tid till en psykiatrisk sjukskötare.)
 • Vi ökar e-tjänsterna i vår service

HUSLAB betjänar dig från och med 30.3 via tidsbokning

 • Boka tid i nätet: HUSLAB eller tfn 09 471 86800 (mån.–fre. kl. 7.30–15.30).
 • Kom till laboratoriet först strax innan den tid som du bokat
 • Kom gärna ensam, utan följeslagare, om det är möjligt.
 • Jourpatienter och de som lämnar in provburkar betjänas fortfarande med könummer
 • Ändringarna har gjorts för att värna om din säkerhet

Myrbacka hälsostation och röntgen

 • Vardagar må-to kl. 8–13.30, fr kl. 8-12: endast patieter, som har inte luftvägssymtom eller misstanke om coronavirusinfektion eller coronavirusinfektion.
 • Vardagar må-to kl. 13.30-15.30 och fr kl. 12-14: endast patienter, som har luftvägssymtom eller mistanke om coronavirusinfektion eller coronavirusinfektion
 • Toaletter är inte i bruk på eftermiddagen

Du kan välja vilken dagpoliklinik du går till

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer.

I ärenden som inte är brådskande, sök dig till din egen hälsostation.

Om du har en egen husläkare, sök dig alltid till din egen hälsostation (också i brådskande ärenden).

Om du inte är bosatt i Vanda, men har valt någon av Vandas hälsostationer som din egen hälsostation, använd även i fortsättningen endast denna hälsostation som du från början skriftligen valt som din egen hälsostation (även i brådskande ärenden).

Tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar kommuninvånarna i alla frågor som gäller hälsan. Tjänsten är öppen från kl. 08.00 till 16.00 på vardagar.

Vid hälsostationen får du brådskande vård vardagar under tjänstetid. Ta helst kontakt med hälsostationen genast på morgonen om det gäller något akut.

Vid hälsostationen har du också tillgång till icke brådskande läkar-, sjukskötar- och hälsovårdartjänster. Den egna hälsostationen är förstahandsalternativet då du behöver vård.

Dessutom har hälsostationen tjänster för vilka det krävs remiss, såsom depressions- och missbrukarmottagningar samt diabetesskötarnasmottagning, rehabiliterings- och terapitjänster samtpreventiv- och familjeplaneringsrådgivningar. Hälsostationerna har också hand om hörselundersökningar och synvård, vaccinationer samt vårdartiklar och hjälpmedel.

Brådskande vård ges utanför tjänstetid, och vid allvarliga sjukdomsfall dygnet runt, vid Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda, tfn 116 117. Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren. Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Om du råkar i en nödsituation, ring nödcentralen tfn 112.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Hälsovårdaren kan i samband med tidsbokningen skicka mer ingående frågor per sms om hur du mår.

• Skriv ditt fullständiga namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter