Hälsostationer

Meddelande 18.3.2019

Hälsostationernas telefontjänst är överbelastad – återuppringningstjänsten är tills vidare ur bruk

Hälsostationernas telefontjänst på numret 09 839 50 000 svarar för tillfället på direkta telefonsamtal kl. 8–16. Du kan tills vidare tyvärr inte lämna begäran om återuppringning. Vi beklagar situationen. Rekrytering av mer personal till telefontjänsten pågår som bäst.

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer.
Pejas jourpoliklinik sköter dygnet runt akutpatienter som har insjuknat allvarligt.

Jouren vid Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda
p. 116 117

Brådskande vård ges utanför tjänstetid vid Pejas sjukhus vardagar kl. 16.00–8.00
veckoslut helger som infaller på en vardag (t.ex. midsommarafton).

Vid livshotande situationer, ring 112.

Vi förnyar hälsostationernas telefonservice – servicens öppettider förlängs

Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar kommuninvånarna i alla frågor som gäller hälsan från och med 31.1.2019. Tjänsten är öppen från kl. 08.00 till 16.00 på vardagar. Hälsostationernas telefonservice ersätter hälsorådgivningens och hälsovårdarnas telefontimmar. Samtalen till hälsorådgivningens och hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till hälsostationernas tidsbokningsnummer. Läs mer.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Hälsovårdaren kan i samband med tidsbokningen skicka mer ingående frågor per sms om hur du mår.

• Skriv ditt fullständiga namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.

Hälsostationerna håller normalt öppet måndagar–fredagar kl. 8–16.

Du kan välja vilken dagpoliklinik du går till

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer.

I ärenden som inte är brådskande, sök dig till din egen hälsostation.

Om du har en egen husläkare, sök dig alltid till din egen hälsostation (också i brådskande ärenden).

Om du inte är bosatt i Vanda, men har valt någon av Vandas hälsostationer som din egen hälsostation, använd även i fortsättningen endast denna hälsostation som du från början skriftligen valt som din egen hälsostation (även i brådskande ärenden).

Vid hälsostationen får du brådskande vård vardagar under tjänstetid. Ta helst kontakt med hälsostationen genast på morgonen om det gäller något akut.

Vid hälsostationen har du också tillgång till icke brådskande läkar-, sjukskötar- och hälsovårdartjänster. Den egna hälsostationen är förstahandsalternativet då du behöver vård.

Dessutom har hälsostationen tjänster för vilka det krävs remiss, såsom depressions- och missbrukarmottagningar samt diabetesskötarnasmottagning, rehabiliterings- och terapitjänster samtpreventiv- och familjeplaneringsrådgivningar. Hälsostationerna har också hand om hörselundersökningar och synvård, vaccinationer samt vårdartiklar och hjälpmedel.

Brådskande vård ges utanför tjänstetid, och vid allvarliga sjukdomsfall dygnet runt, vid Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda, tfn 116 117. Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren. Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Om du råkar i en nödsituation, ring nödcentralen tfn 112.